Category Archives: Uncategorized

POČELI JAVNI RADOVI

Posted ago by nkrsticevic

Danas su 42 nezaposlene osobe iz Općine Kula Norinska potpisale ugovore o radu na vrijeme od šest mjeseci. Riječ je o zapošljavanju dugotrajno nezaposlenih u sklopu Programa javnih radova Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih …

Državna tajnica Marija Vučković na radnom sastanku u Općini Kula Norinska

Posted ago by nkrsticevic

U ponedjeljak, 18. rujna održan je radni sastanak državne tajnice za poljoprivredu Marije Vučković sa načelnikom Nikolom Krstičevićem. Nastavak je to odlične suradnje, budući je gđa Vučković uvijek pomagala našoj općini, još od vremena dok je bila zamjenica župana Dubrovačko-neretvanske …

KONAČNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA

Posted ago by nkrsticevic

Općinsko izborno povjerenstvo objavilo je konačne rezultate izbora za Općinsko vijeće i načelnika Općine Kula Norinska: Konacni rezultati

REZULTATI IZBORA U OPĆINI KULA NORINSKA

Posted ago by nkrsticevic

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kula Norinska utvrdilo je i objavilo rezultate lokalnih izbora za predstavničku i izvršnu vlast u Općini Kula Norinska: rezultati

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Posted ago by nkrsticevic

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2148/02-17-1 od 22. ožujka 2017. godine i Zahtjeva za pripremu i početak postupka jednostavne nabave  (Klasa: 360-01/17-01/01, Urbroj: 2148/02-17-1 od 12. travnja 2017.), načelnik Općine Kula Norinska objavljuje: …