REZULTATI IZBORA U OPĆINI KULA NORINSKA

Posted ago by nkrsticevic

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kula Norinska utvrdilo je i objavilo rezultate lokalnih izbora za predstavničku i izvršnu vlast u Općini Kula Norinska:

rezultati

BIRAČKA MJESTA U OPĆINI KULA NORINSKA

Posted ago by nkrsticevic

Na temelju članka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kula Norinska donosi Rješenje o određivanju biračkih mjesta:

Rjesenje o odredjivanju birackih mjesta

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – MJESNI DOM PODRUJNICA

Posted ago by nkrsticevic

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2148/02-17-1 od 22. ožujka 2017. godine i Zahtjeva za pripremu i početak postupka jednostavne nabave  (Klasa: 360-01/17-01/02, Urbroj: 2148/02-17-1 od 8. svibnja 2017.), načelnik Općine Kula Norinska objavljuje:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA SANACIJU MJESNOG DOMA U PODRUJNICI

Procijenjena vrijednost radova iznosi 160.000,00 kuna bez PDV-a

Dokumentacija za nadmetanje nalazi se u prilogu, a sve ostale informacije se mogu dobiti na broj: 693-527

Poziv na dostavu ponude Mjesni dom Podrujnica

Troskovnik Mjesni dom Podrujnica

KANDIDATURE ZA LOKALNE IZBORE

Posted ago by nkrsticevic

Na osnovi članka 53 Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine KULA NORINSKA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja,  utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Kula Norinska, te pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Kula Norinska:

Rjesenje-zbirno-vijece

Rjesenje-zbirno-nacelnici

OBAVIJEST MALA ŠKOLA

Posted ago by nkrsticevic

Općina Kula Norinska i ove godine organizira program “Male škole”, te se obaviještavaju roditelji čija djeca ove godine kreću u prvi razred Osnovne škole u Kuli Norinskoj da “Mala škola” počinje s radom dana 25. travnja 2017. godine s početkom u 16.30 sati u prostorijama Osnovne škole Kula Norinska.