Predstava POMUTNJA u Krvavcu

Posted ago by nkrsticevic

U suradnji Općine Kula Norinska i Metkovskog amaterskog kazališta u četvrtak 19. travnja 2018 g. u 20 h u Domu Kulture Krvavac će se održati predstava Pomutnja.

Za režiju je zaslužna Jasna Jukić, dok je autor predstave mladi metkovski pisac Goran Matić.

Uloge tumače: Ana Veraja (Vesela), Željka Bulić (Tonka), Jure Talajić (Jozo), Vinko Vuković Liska (Švabo), Marijeta Kežić (Mila), Manuela Šiljeg Malezija (Anka) i Josip Talajić (Juan Carlos).
Ulaz je besplatan!! Vidimo se….

Javni uvid u nacrt – Plan gospodarenja otpadom

Posted ago by nkrsticevic

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kula Norinska za razdoblje 2018.-2023. godine održat će se od 23. ožujka do 22. travnja 2018. godine u prostorijama Općine Kula Norinska, Rujnička 1, u vremenu od 08-13 sati.

Poziv za javni uvid i uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom, te obrazac za primjedbe i mišljenja nalaze se u privitku.

Javni uvid u nacrt PGO

PGO_OPCINA KULA NORINSKA

OBRAZAC-primjedbe-i-misljenja-o-Nacrtu-Plana-gospodarenja-otpadom

JAVNI POZIV

Posted ago by nkrsticevic

Na temelju članka 123.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 ) te objašnjenja Središnjeg ureda DGU-a (Klasa: 932-01/12-02/182 ; Urbroj: 541-03-1-12-28) od 24.10.2012.g, objavljujemo

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste – „Vrijačka“ ulica

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Desne.

Naziv ceste: „Vrijačka“

Opis dionice: spoj lokalne ceste L69009 Kula Norinska – Desne do starog naselja „Kuće“

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Nadomir Križanović iz tvrtke GEOIN – SPLIT d.o.o. Split, Doverska 10.

Općina Kula Norinska započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na susjednim česticama  mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana: 05.03.2018. god., od 09:00 do 11:00 sati u prostorijama Općine Kula Norinska.

OBAVIJEST

Posted ago by nkrsticevic

OPĆINA KULA NORINSKA I ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE OBAVJEŠTAVAJU GRAĐANE DA ĆE SE NASTAVITI ŠIRENJE CESTE PREMA NASELJU DESNE.

MOLIMO ZA RAZUMIJEVANJE, JER ĆE SE DIONICA OD NASELJA KULA NORINSKA DO NASELJA DESNE PREMA POTREBI PRIVREMENO ZATVARATI.

OBAVIJEST

Posted ago by nkrsticevic

Obavještavaju se građani na cijelom području Općine Kula Norinska da zaštite svoje vodomjere, zbog najave niskih tempeteratura slijedećih dana i mogućeg smrzavanja.

Vodomjerno okno ispunite komadićima stiropora, sijena, vunenim tkaninama i svim ostalim prikladnim materijalima koji su u funkciji zaštite vodomjera.

Ako se u neposrednoj blizini nalazi slavina, ispustite vodu iz nje, dobro je zaštitite vunenim materijalima koji zadržavaju toplinu, tj. raznim termoizolacijskim materijalima. Posebno zaštitite ventile.

Sve vidljive dijelove cjevovoda u neposrednoj blizini vodomjernoga okna treba zatrpati, tako da ne dođe do smrzavanja kućnih instalacija.

Jednako tako molimo da se jave osobe koje su samačka domaćinstva, ukoliko im trebaju lijekovi ili neke potrepštine, u Općinu Kula Norinska na broj tel: 020/693-527, ili na broj predsjednika DVD-a Kula  Norinska,  Marka Dominikovića: 099/2170-983.