Author: nkrsticevic

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Kula Norinska (KLASA: 350-02/18-01/01, URBROJ: 2148/02-20-3 od dana 24. lipnja 2020.) Jedinstveni upravni odjel Općine Kula Norinska objavljuje: Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna...

U Opuzenu je danas potpisano 9 ugovora za razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području Dubrovačko-neretvanske županije vrijedne 158 milijuna kuna (bez PDV-a).   Ispred Općine Kula Norinska načelnik Nikola Krstičević je potpisao Ugovor vrijedan 21.445.969,90 kuna (bez PDV-a) za projekt izgradnje vodoopskrbe naselja Borovci-Nova Sela. Učešće Općine Kula Norinska u ovom projektu je...

Javno izlaganje Prijedloga Uredbe o proglašavanju posebnih rezervata „Modro oko i jezero Desne“, „Ušće Neretve“ i „Kuti“ održat će se 10. lipnja 2020. godine od 12 do 13 sati u Društvenom domu „Mlinište“, Mlinište 24, Mlinište. Na lokaciji javnog uvida bit će izložen Prijedlog Uredbe o proglašavanju...

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. U skladu s ovom Odlukom, prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta ili stalnog boravka u Republici Hrvatskoj moraju se poštovati sljedeće...

Ministarstvo poljoprivrede izdaje propusnice za napuštanje mjesta prebivališta poljoprivrednim proizvođačima u sljedećim okolnostima: - posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu; - proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli...

Skip to content