Author: nkrsticevic

Općina Kula Norinska će na osnovu Odluke o sufinanciranju učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kula Norinska sufinancirati nabavku udžbenika u visini od 1.000,00 kn. Za ostvarivanje navedenog prava roditelj djeteta, odnosno djetetov skrbnik ili zakonski zastupnik dužan je podnijeti ispunjen Zahtjev koji se nalazi...

Općina Kula Norinska svake godine sufinancira prijevoz srednjoškolskih učenika koji pohađaju škole u susjednim gradovima. Ove školske godine Općina Kula Norinska će povećati svoj udio u sufinanciranju, tako da će roditelji sada plaćati 50% manju cijenu. Također podsjećamo da Općina Kula Norinska od prošle školske godine sufinancira jednom mjesečno cijenu povratne autobusne...

Općina Kula Norinska će ove školske godine financirati likovne mape i komplet bilježnica za sve učenike od 1. do 8. razreda koji pohađaju Osnovnu školu u Općini Kula Norinska, a koje će ih čekati prvog dana nastave na školskim klupama. Svi udžbenici od 1. do 8. razreda...

Skip to content