Općina

Općina Kula Norinska raspisala je Natječaj za sakupljanje, odvoz i odlaganje miješanog komunalnog otpada na području Općine Kula Norinska, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o koncesijama i Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju dodjeljivanjem koncesije.Obavijest o namjeri davanja koncesije sukladno zakonu objavljena...

Općinsko vijeće Općine Kula Norinska na V. sjednici održanoj dana 23.prosinca 2013.godine, donijelo je Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području općine Kula Norinska za 2013.g., te Smjernica za organizaciju i sustav zaštite i spašavanja u 2014.g. Navedenom Analizom i...

Općinsko vijeće Općine Kula Norinska na svojoj V.sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013.g. donijelo je SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE KULA NORINSKA ZA 2014 GODINU I UVODNE NAPOMENE Cilj Socijalnog programa je sagledavanje potreba, te vrsta i oblika pomoći osobama u stanju socijalne potrebe na području...

Sretnu Novu 2014. godinu žele svim ljudima dobre volje načelnik Općine Kula Norinska, Nikola Krstičević, zamjenik Branko Jerković, Općinsko vijeće, te djelatnice općine Kula Norinska Meri Doko i Sanja Vučković. Nadamo se da ćemo u novoj godini zajedničkim naporima raditi na boljitku naše općine, a sve...

Jutros u 07.54 dogodio se potres magnitude 4,3 (prije je u medijima pogrešno javljano da je 4,7) prema Richterovoj ljestvici, epicentra oko turističkog mjesta Gradac (13 kilometara jugozapadno od Vrgorca) na dubini od 10 kilometara. Potres se osjetio i na područjima Omiša, Makarske, Ploča, Metkovića,...

Općinsko vijeće Općine Kula Norinska, na svojoj IV sjednici održanoj dana 07.studenoga 2013. godine, donijelo je niz odluka koje su usmjerene na redovno poslovanje i razvoj općine Kula Norinska Navodimo sljedeće odluke: - odluku da se za Predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog Društva „Kula Norinska“ imenuje se Ante-Jerković...

Općina Kula Norinska je i ovaj put nadmašila izlaznost glasača na razini Republike Hrvatske. Naime u općini Kuli Norinskoj je izlaznost bila 51,28% ukupnog broja glasača, a „ZA“ referendumsko pitanje bilo ukupno 90,34% (683 naprema 73 glasa). Po mjestima su rezultati sljedeći Rbr. Mjesto Ukupno Važećih Nevaž. ZA PROTIV 1. Desne 96 59 0 54 5 2. Krvavac 467 230 0 204 26 3. Krvavac II 276 133 1 123 10 4. Kula Norinska i...

Skip to content