Naslovna

Općina Kula Norinska povodom Dana općine i blagdana Gospe Karmelske objavljuje Javni poziv za dodjelu nagrada najboljim učenicima i studentima. Javno priznanje se dodjeljuje najboljim učenicima u trogodišnjem i četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju i najboljim studentima preddiplomskog i diplomskog studija koji se biraju na temelju kriterija prosjeka...

Sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave   KLASA: 011-01/23-01/01, URBROJ: 2117-14-01-23-1 od 1. veljače 2023. godine i Zahtjeva za pripremu i početak postupka jednostavne nabave  (KLASA: 550-01/24-01/02, URBROJ: 2117-14-01-24-1 od 15. svibnja 2024.), Općina Kula Norinska objavljuje: POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE:  Nabava...

Temeljem provedenog oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, radnik/ica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom  na području Općine Kula Norinska “Mi u zajednici“,  te na temelju traženih uvjeta proveden je intervju koji je održan 14. svibnja...

  REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KULA NORINSKA KLASA: 112-02/24-01/02 URBROJ: 2117-14-01-24-4 Kula Norinska, 8. svibnja 2024. godine Temeljem objavljenog Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Kula Norinska za potrebe aktivnosti u sklopu projekta “Mi u zajednici“ SF.3.4.11.01.0055, radnik/ica za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom...

Dana 26. travnja 2024. godine je održana početna konferencija projekta  „Mi u zajednici“ SF.3.4.11.01.0055. na kojoj su predstavljene aktivnosti provedbe projekta. Na samom početku konferencije nazočne je pozdravio načelnik Nikola Krstičević, koji je istaknuo kako je veliki interes i potreba za ovakvim projektima koji pružaju pomoć...

Povodom Dana planete Zemlje, 22. travnja, ekološka udruga „Poskok“ u suradnji sa OŠ Kula Norinska organizirali su radionicu „Utjecaj klimatskih promjena na eko sustav“. Predavanja su održali doc. Višnja Bukvić i doc. Ivan Vučković, profesori na fakultetima i lideri u ekologiji. Ujedno je održana radionica...

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KULA NORINSKA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-02/24-01/02 URBROJ: 2117-14-01-24-2 Kula Norinska, 25.04.2024. godine Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Programa Učinkoviti ljudski potencijali, Poziva na dostavu projektnih prijedloga Zaželi –...

Skip to content