Naslovna

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KULA NORINSKA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-02/24-01/01 URBROJ: 2117-14-01-24-2 Kula Norinska, 2. travnja 2024. godine Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu stručnog suradnika –...

U organizaciji Kluba putnika, šestu godinu zaredom, raspisan je nagradni natječaj „Spasimo putopis 2024.“ u trajanju od 15.1.2024. do 15.2.2024. U rezultatima natječaja, objavljenim na prvi dan proljeća, našlo se i ime naše sumještanke Ane Vučković; <https://www.klubputnika.org/zbirka/zbivanja/4394-rezultati-2024>. „Kao i prethodnih godina, tražimo originalne, inovativne i iskrene...

Općina Kula Norinska poziva sve pripadnike ciljane skupine (osobe starije od 65 godina te osobe s invaliditetom) da se prijave za korištenje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu u sklopu projekta “Mi u zajednici”. Tekst Javnog poziva i potrebni obrasci nalaze se na sljedećim poveznicama: Javni...

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KULA NORINSKA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-02/24-01/01 URBROJ: 2117-14-01-24-1   Kula Norinska, 20. ožujka 2024. godine Na temelju članka 28 i 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18, 112/19- u nastavku teksta: ZSN), pročelnica...

Općina Kula Norinska poziva sve umirovljenike koji imaju prebivalište na području Općine Kula Norinska, a ostvaruju mirovine do 335 Eur, da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu (Uskrsnicu) Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kula Norinska za 2024. godinu od 20. - 28. ožujka 2024....

Općina Kula Norinska za projekt "Rekonstrukcija prizemlja postojeće osnovne škole u dječji vrtić - Momići - OPREMANJE" objavljuje Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te Odluku o odabiru: Odluka i Zapisnik - opremanje dječjeg vrtića Momići...

Općina Kula Norinska objavljuje Poziv za dostavu ponuda za "Rekonstrukciju prizemlja postojeće osnovne škole u dječji vrtić - Momići - OPREMANJE"  Natječajna dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda Opremanje dječjeg vrtića - Momići PRILOG I Troskovnik vrtic Momići OPREMA PRILOG II Ponudbeni list PRILOG III Izjava o nekažnjavanju  ...

Na temelju članka 3. Pravilnika o odobravanju stipendija nadarenim učenicima i studentima s područja Općine Kula Norinska (Neretvanski glasnik br. 03/03) i Zaključka o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj godini 2022./2023., raspisuje se N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima s...

Skip to content