Naslovna

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. U skladu s ovom Odlukom, prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta ili stalnog boravka u Republici Hrvatskoj moraju se poštovati sljedeće...

Ministarstvo poljoprivrede izdaje propusnice za napuštanje mjesta prebivališta poljoprivrednim proizvođačima u sljedećim okolnostima: - posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu; - proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli...

Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite RH od 19.3.2020 godine i članka 44. Statuta Općine Kula Norinska (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 06/13 i 05/18) općinski načelnik dana 20.3.2020. godine donosi ODLUKU o otkazivanju  svih okupljanja na području Općine Kula Norinska i zatvaranju općinskih prostora za javnost...

Pozivamo sve starije i nemoćne osobe ili one koji imaju saznanja o istima sa područja općine Kula Norinska, o kojima nema tko brinuti po pitanju opskrbe namirnica i lijekova u ovoj situaciji koronavirusa da se jave na telefone 020 693 527, kako bi im osigurali...

Stožer civilne zaštite Općine Kula Norinska aktivno djeluje sukladno zakonskim obavezama i potrebama na terenu - prati situaciju u vezi s opasnošću od epidemije novog koronavirusa COVID-19 (SARS—CoV-2), te je u kontinuiranom kontaktu s nadležnim županijskim i nacionalnim tijelima. U slučaju potrebe pravodobno ćemo reagirati...

Sukladno odluci Ministarstva zdravstva o proglašavanju opasnosti od epidemije zarazne bolesti COVID-19, a u cilju suzbijanja širenja bolesti, od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine do 29. ožujka 2020. godine privremeno se obustavlja prijem stranaka u službene prostorije Općine Kula Norinska. Poziva se stanovništvo da svu komunikaciju prema...

                                                          Danas 06. veljače 2020. godine u 10:00 sati u Gradu Metkoviću održan je treći partnerski sastanak u...

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Općina Kula Norinska                                   KLASA: 112-03/20-01/01 URBROJ: 2148/02-20-2 Kula Norinska,  3. veljače 2020. god. Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020,. Kodni broj UP.02.1.1.05.0191 , projekt pod...

Skip to content