Naslovna

U Kuli Norinskoj je danas 8 osoba iz cijele doline Neretve položilo i zadnji dio ispita za vatrogasca dobrovoljnog vatrogasnog društva. Izobrazbu je započelo 11 kandidata, ali tijekom postupka, nakon završetka teoretskog i praktičnog dijela prije 16 dana, pismenog dijela ispita prije 7...

Večeras je održana Izvještajna skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kula Norinska na kojoj je sudjelovalo ukupno 22 člana DVD-a. Skupštinom je predsjedavao Predsjednik DVD-a Ante Jerković-Primo (izabran na tu funkciju 12. svibnja održana 2013 god.). Na skupštini je izneseno financijsko-knjigovodstveno izvješće kojeg je predočila računovođa Antea Kaleb....

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KULA NORINSKA Rujnička 1 – 20341 Kula Norinska MB: 2678250 OIB: 22064985389 ŽR:2340009-1110446284 Tel: 091/6720031 fax: 020/693-349 dvdkulanorinska@gmail.com www.dvd-kula-norinska.blogspot.com DVD Kula Norinska poziva sve članove na Redovnu izvještajnu skupštinu Društva Dnevni red, 1.Usvajanje financijskog izvješća za 2013 god. 2.Usvajanje proračuna i plan rada za 2014 god. 3.Razno Skupština će...

Općina Kula Norinska raspisala je Natječaj za dvije koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kula Norinska, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu. Obavijest o namjeri davanja koncesije sukladno zakonu objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Koncesija za prijevoz pokojnika podrazumijeva prijevoz...

Općina Kula Norinska raspisala je Natječaj za sakupljanje, odvoz i odlaganje miješanog komunalnog otpada na području Općine Kula Norinska, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o koncesijama i Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju dodjeljivanjem koncesije.Obavijest o namjeri davanja koncesije sukladno zakonu objavljena...

Općinsko vijeće Općine Kula Norinska na V. sjednici održanoj dana 23.prosinca 2013.godine, donijelo je Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području općine Kula Norinska za 2013.g., te Smjernica za organizaciju i sustav zaštite i spašavanja u 2014.g. Navedenom Analizom i...

Općinsko vijeće Općine Kula Norinska na svojoj V.sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013.g. donijelo je SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE KULA NORINSKA ZA 2014 GODINU I UVODNE NAPOMENE Cilj Socijalnog programa je sagledavanje potreba, te vrsta i oblika pomoći osobama u stanju socijalne potrebe na području...

Sretnu Novu 2014. godinu žele svim ljudima dobre volje načelnik Općine Kula Norinska, Nikola Krstičević, zamjenik Branko Jerković, Općinsko vijeće, te djelatnice općine Kula Norinska Meri Doko i Sanja Vučković. Nadamo se da ćemo u novoj godini zajedničkim naporima raditi na boljitku naše općine, a sve...