Naslovna

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KULA NORINSKA Odbor za javna priznanja Klasa:061-01/15-01/01 Urbroj:2148/02-15-1 Kula Norinska, 18.svibnja  2015.g. Odbor za javna priznanja Općine Kula Norinska na temelju članka 3.  Odluke o javnim priznanjima Općine Kula Norinska („Neretvanski glasnik“ br: 03/03),  objavljuje P  O  Z  I  V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu...

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KULA NORINSKA Kula Norinska, 21.04.2015. g. O B A V I J E S T Općina Kula Norinska nabavila je nove posude za miješani komunalni otpad, te će u suradnji sa koncesionarom Čistoća Metković d.o.o. početi sa podjelom istih. Za domaćinstva naselja KULA NORINSKA podjela će...

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KULA NORINSKA Kula Norinska, 21.04.2015. g. O B A V I J E S T O  OBUSTAVI  ISPORUKE  VODE Uslijed neizostavnih radova na vodoopskrbnoj mreži biti će obustavljena isporuka vode svim korisnicima na području Općine Kula Norinska na dan 22.04. – srijeda – u vremenu od 00.00...

Policijska postaja Metković i Centar za vozila Hrvatske će dana 10. travnja 2015. godine s početkom u 19.00 sati u zgradi "političkih stranaka", ulica Kralja Zvonimira 20, održati predavanje na temu „Tehnička ispravnost traktora i motokultivatora“ obzirom da dolaskom proljetnih mjeseci započinju radovi na oranicama...

Općinsko vijeće Općine Kula Norinska na svojoj XI. sjednici održanoj 17. ožujka 2015. godine donijelo je Odluku o otpisu dugovanja za komunalne usluge za domaćinstva: -          Kriterij A: primatelji novčanih naknada sustava socijalne skrbi -          Kriterij B: domaćinstva čija mjesečna primanja u 2014. godini...

U Opuzenu se u četvrtak, 26.03.2015.  u hotelu Merlot, Podgradina bb održava predavanje povodom Energetskih dana DNŽ. Predavanje je otvoreno za građane cijele doline Neretve. Energetski dani predstavljaju korak dalje u promociji i podizanju razine znanja i svijesti ne samo djelatnika javnih uprava nego...

Na temelju  članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine»  91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)  i članka 44. Statuta Općine Kula Norinska («Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije»...

Skip to content