Naslovna

Shodno Javnom pozivu za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Dubrovačko-neretvanska županija nam je odobrila iznos od 130.000, 00 kn. Sredstva su namijenjena za projekt "Izgradnje parkinga pored OŠ Kula Norinska". Nastavak je ovo odlične suradnje sa Dubrovačko- neretvanskom županijom, i...

Uprava šuma Podružnica Split obaviještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Rujnica“ kojom gospodari Šumarija Metković. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2019. – 31.12.2028. godine. Javni uvid se može izvršiti u...

Na temelju članka 3. Pravilnika o odobravanju stipendija nadarenim učenicima i studentima s područja Općine Kula Norinska («Neretvanski glasnik» br. 03/03) i zaključka o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u školskoj akademskoj godini 2019/2020, raspisuje se   Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Kula Norinska...

Općina Kula Norinska u partnerstvu s gradom Metkovićem poziva sve zainteresirane na prijavu na stručno osposobljavanje za voditelja agroturističkog gospodarstva: Poziv-na-iskaz-interesa-na-prijavu-za-stručno-osposobljavanje-za-voditelja-agroturostičkog-gospodarstva-u-sklopu-projekta-Povećanje-razine-zapošljivosti-u-dolini-Neretve   ...

    REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KULA NORINSKA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-03/19-01/01 URBROJ: 2148/01-19-5 Kula Norinska, 10. listopada 2019. godine Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 86/08, 61/11 i 04/18) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu stručnog suradnika...

  REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KULA NORINSKA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  KLASA: 112-03/19-01/01 URBROJ: 2148/02-19-2 Kula Norinska, 25. rujna 2019. godine Na temelju članka 28 i 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18- u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela...

  REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KULA NORINSKA   Dana 9. rujna 2019. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Kula Norinska održan je drugi partnerski sastanak u sklopu projekta “Zaželi i ostvari“ Kodni broj UP:(02.1.1.05.0191) koji je financiran EU sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga “...

U Borovcima je u nedjelju, 25. kolovoza, održano 2. Borovačko silo pod nazivom „Bile su tri sestrice“.   Ovaj glazbeni događaj pokrenut je prošle godine s ciljem održavanja tradicije i očuvanja kulturne baštine ovoga područja. U sklopu programa, uz Borovčanke i Antonia Tkaleca nastupilo je osam klapskih...

Skip to content