ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA UPU DIJELA NASELJA KRVAVAC II

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA UPU DIJELA NASELJA KRVAVAC II

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) i članka 44. Statuta Općine Kula Norinska (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, 6/13 , 5/18,11/20 i 04/21), načelnik Općine Kula Norinska, dana 8. travnja 2022. godine, donosi

Odluka o započinjanju OSPUO – UPU Krvavac II



Skip to content