Poziv za Javne radove

Poziv za Javne radove

Sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, kroz mjeru Javnog rada koja se provodi uz financiranje/sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Republike Hrvatske, načelnik Općine Kula Norinska, dana 13. svibnja  2022. godine objavljuje
 

JAVNI POZIV 
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba
u Javnim radovima na području Općine Kula Norinska

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe s područja Općine Kula Norinska iz ciljane skupine 1, koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje RH da dostave prijave za rad na Javnim radovima, u Programu koji obuhvaća poslove uređenja dječjih igrališta u naseljima Kula Norinska, Krvavac, Momići, Matijevići (popravljanje oštećenih sprava i bojanje istih), čišćenje otpada uz obalu  rijeke Neretve u naseljima Krvavac i Krvavac II, uređenje biciklističkih staza na općine. 
Za navedeni program traži se ukupno 5 (pet) osoba na rok od 6 (šest) mjeseci.

Visina subvencije za osobe iz ciljane skupine 1:

  1. sa stažem osiguranja: 100% troška minimalne bruto II plaće u iznosu od 5.460,94 kn
  2. za osobe bez staža osiguranja: 100% troška minimalne bruto I plaće u iznosu od 4.687,50 kn

Trošak prijevoza sufinancirane osobe u paušalnom mjesečnom iznosu od 160 kn za osobe kojima je mjesto rada jednako mjestu prebivališta/boravišta. Ukoliko osobi mjesto rada nije jednako mjestu prebivališta/boravišta, dodjeljuje se trošak prijevoza u paušalnom  mjesečnom iznosu od 320 kn.

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe iz ciljane skupine 1, koje ispunjavaju uvjete iz mjere Javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (sve informacije o uvjetima i ciljanim skupinama nalaze se na službenoj stranici HZZ-a):

roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva

U javni rad ne može biti  ponovno uključena osoba 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere  javni rad za tu osobu. Zainteresirane osobe se trebaju javiti u ured Općine Kula Norinska u vremenu od 8-12 sati, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Metkoviću.“.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Općine Kula Norinska  i na oglasnoj ploči Općine Kula Norinska .

Načelnik: Nikola KrstičevićSkip to content