Poziv na intervju za kandidatkinje u sklopu projekta “Zaželi i ostvari 2”

Poziv na intervju za kandidatkinje u sklopu projekta “Zaželi i ostvari 2”

KLASA: 112-02/22-01/02 
URBROJ: 2117-14-01-22-3 
Kula Norinska, 19. kolovoza  2022. godine

Temeljem objavljenog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta “Zaželi i ostvari 2”- radnica za potporu i podršku starijim osobama i/ili nemoćnim osobama , Općina Kula Norinska objavljuje listu kandidatkinja s kojima će se obaviti intervju u prostorijama Općine Kula Norinska (Rujnička 1), u četvrtak 25. kolovoza 2022. godine s početkom u 10,00 sati.

  1. Silvana Gnječ, OIB: 04075247408
  2. Zora Barešić, OIB: 36875957833
  3. Marija Ujdur, OIB: 12354931663
  4. Nikolina Čarapina, OIB: 06507221592
  5. Olivera Ćelić, OIB: 27260553441
  6. Željana Pavić, OIB: 54283770833
  7. Nada Čarapina, OIB: 48516164825
  8. Branka Bebić, OIB: 42050655319
  9. Ksenija Batinović, OIB: 54183303857
  10. Jelica Vučković, OIB: 09474047845

Povjerenstvo za provedbu Javnog pozivaSkip to content