Natječaj za dodjelu stipendija studentima

Natječaj za dodjelu stipendija studentima

Na temelju članka 3. Pravilnika o odobravanju stipendija nadarenim učenicima i studentima s područja Općine Kula Norinska (Neretvanski glasnik br. 03/03) i Zaključka o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj godini 2022./2023., raspisuje se

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Kula Norinska u akademskoj godini 2023./2024.:

NATJEČAJ STIPENDIJE 2023

Prijavnica stipendije 2023

Izjava stipendije 2023Skip to content