ISPLATA NAKNADE ZA ŠTETU NASTALU OD KRUPE U KOLOVOZU

ISPLATA NAKNADE ZA ŠTETU NASTALU OD KRUPE U KOLOVOZU

Napori Općine Kula Norinska da se pomogne osobama kojima je krupa početkom kolovoza nanijela velike štete, konačno su urodili plodom. Odlukom Vlade Repubike Hrvatske, a na incijativu jedinica lokalne samouprave, 29. listopada 2009. gradovima Opuzen, Metković i Ploče, te općinama Kula Norinska, Zažablje i Slivno odobreno je 1.000.000,00 kuna za sanaciju štete od tuče nastale na stambenim objektima i plastenicimana području Neretve.

Općina Kula Norinska je temeljem prijava oštećenih osoba tražila 380.395,10 kuna za tu vrstu štete, a odobreno je 174.000,00 kuna, što čini skoro polovicu prijavljenog iznosa.

Od tog iznosa 51.095,00 kuna je predviđena za štetu na stambenim objektima i to za 69 osobakoje su prijavile štetu, a 122.905,00 kuna je određeno za štetu na plastenicima i to za 42 osobe koje su prijavile štetu.

Novac je isplaćivan oštećenima najvećim dijelom u petak 6.studenog 2009.godine.

13. studenog 2009.Skip to content