OBAVIJEST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO – SLUŽBE ZA EPIDEMIOLOGIJU

OBAVIJEST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO – SLUŽBE ZA EPIDEMIOLOGIJU

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije
Služba za epidemiologiju

Metković 12.01.2010.

-Centar za obavješćivanje
– Stožerima zaštite i spašavanja grada Metković, Opuzen i Ploče
– Svim medijima

Predmet: Mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti nakon poplava u dolini Neretve

Poštovani,
Opadanjem vodostaja rijeke Neretve i ostalih voda u dolini Neretve kao i mjerama koje se poduzimaju u poplavljenim područjima došlo je na pojedinim mjestima (stambeni, gospodarski objekti, javne površine i dr.) do potpunog povlačenja vode. Kako je povlačenjem vode ostao i veći dio naplavina na tim prostorima koje mogu predstavljati i izvor mogićih zaraznih bolesti hitno je potrebno započeti sa mjerama obvezne i preventivne dezinfekcije radi sprečavanja pojave zaraznih bolesti i suzbijanja širenja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zarazni bolesti (NN 79/07).
Na mjestima gdje se voda povukla odmah pristupiti čišćenju i pranju poplavljenih površina. Vlasnici objekta su dužni prvo mehanički počistititi sve površine od mulja, pijeska, naplavina, smeća i svih drugih nečistoća, a zatim pristupiti pranju vodom.
Odmah angažirati pravne osobe koje će provoditi mjere dezinfekcije, a pogotovo u onim objektima gdje boravi veliki broj osoba. (škole, vrtići , zgrade i sl.) Pojačati mjere osobne higijene (češće pranje ruku i dr.), pogotovo nakon rada uklanjanja posljedica poplave.
Poljoprivredne kulture sa poplavljenih područja ukoliko se puštaju u promet moraju proći sve higijenske standarde o zdravstvenoj ispravnosti hrane, a najsigurnije su ukoliko se mogu i termički obraditi.
U slučaju da se kod stanovništva poplavljenog područja u narednom periodu pojave tegobe u smislu povišene temperature, proljeva, povraćanja, bolova u stomaku i sl. neophodno je javiti se u zdravstvenu ustanovu svom izabranom liječniku.
Još uvijek voda za piće iz izvorišta Prud i Klokun koja se koristi u dolini Neretve ima vrijednosti mutnoće iznad zadanih vrijednosti te kao takva ne udovoljava Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN47/08).
Isporučena voda iz ova dva izvorišta redovito se klorira i za sada je mikrobiološki ispravna. Iako ovakva voda nije štetna za zdravlje, ipak preporučamo da se voda za piće prije upotrebe prokuha i dok se hladi pusti da se istaloži. Voda se može koristiti za kuhanje, kao i za tuširanje, pranje zubi, te ostale sanitarne potrebe.

Vode iz izvorišta Doljani (u vodovodnim mrežama u Mekoviću) udovoljava Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i može se koristiti za piće bez prokuhavanja.
S poštovanjem,

Voditelj Službe za epidemiologiju

Miljenko Ljubić, dr.med.Skip to content