NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KULA NORINSKA

NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KULA NORINSKA

Na temelju članka 29.Statuta Općine Kula Norinska («Neretvanski glasnik» br.07/09 )te Odluke o javnim priznanjima Općine Kula Norinska («Neretvanski glasnik br.03/03), Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Kula Norinska, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu javnih priznanja Općine Kula Norinska za 2010. godinu

Natječaj se raspisuje povodom Dana Općine i blagdana Gospe Karmelske

16.srpnja i to za slijedeće kategorije:

1. za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju

2. za doprinos ugledu i promociji Općine Kula Norinska u zemlji

i svijetu

Prijedlog mogu podnositi fizičke i pravne osobe.

Prijedlozi se podnose u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom «Prijedlog za javna priznanja Općine Kula Norinska» i to do zaključno 30. lipnja 2010.g.

Odbor za dodjelu javnih priznanjaSkip to content