MODERNIZACIJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

MODERNIZACIJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

Danas je Hrvatski telekom započeo s radovima, popravcima, proširenjem i poboljšanjem telekomunikacijskih usluga u mjestu Krvavac. Radovi se izvode na postojećoj ruti telefonskih kablova, a završetkom radova  će se postići znatno bolja kvaliteta u internet vezama, a posljedično tome  i kvaliteta MAX TV signala.

Iz T- HT-a smo dobili informaciju da je općina Kula Norinska dijelom već pokrivena kvalitetnim vezama i to u mjestima Matijevići, Momići i Podrujnica koji nemaju problema s kvalitetom internet veza jer su tu već instalirani novi kablovi. Kao kuriozitet možemo navesti da ta naselja imaju kvalitetniju vezu nego neki dijelovi grada Metkovića!

Iako Kula Norinska ima zastarjelu kabelsku vezu, zbog neposredne blizine centrale (uz igralište kraj škole) još uvijek je zadovoljavajuća kvaliteta podatkovne protočnosti interneta, pa zamjena starih veza s novima nije prioritet, iako se planira zamjena i tih veza. Naime iz tehničkih razloga kuće u mjestima sa starim kablovima, a koje su bliže centrali imaju bolji signal od onih koje su znatno udaljene.

Krvavac 2 ima određen problem zbog velike disperzije naselja, jer udaljenije kuće od centrale, koja je locirana u Opuzenu, imaju smanjenu kvalitetu interneta, ali s vremenom će se i za to naselje raditi rekonstrukcija.

Općina Kula Norinska je također pokrenula inicijativu da se i u mjestu Desne dobije kvalitetnija veza za internet, te se nadamo da će i to mjesto u skoro vrijeme imati kvalitetu kao i ostali dio općine.Skip to content