NATJEČAJ ZA OPĆINSKU ZASTAVU I GRB

NATJEČAJ ZA OPĆINSKU ZASTAVU I GRB

Na temelju članka 4. i 29. Statuta Općine Kula Norinska (Neretvanski glasnik br. 07/09) Općinsko vijeće Općine Kula Norinska objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja

grba i zastave Općina Kula Norinska

1.Predmet Javnog poziva je izrada idejnog likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave

Općine Kula Norinska.

2. Grb i zastava Općine Kula Norinska moraju biti izrađeni po pravilima heraldike i trebaju odražavati povijesne, gospodarske i kulturne značajke Općine Kula Norinska.

3.Predloženo idejno rješenje zastave mora u sebi sadržavati i grb. Grb se nalazi u sredini

zastave. Omjer zastave treba biti 1:2. Za izradu zastave koriste se heraldičke boje: bijela, plava, žuta, crvena i zelena.

4.Predloženo idejno rješenje grba i zastave Općine Kula Norinska treba sadržavati:

na posebnom listu papira (format A4) likovno rješenje grba u boji,

na posebnom listu papira (format A4) likovno rješenje zastave u boji,

na posebnom listu papira (format A4) likovno rješenje grba i zastave u crno bijeloj tehnici

detaljan opis rješenja po pravilima heraldike.

5. Predloženo idejno rješenje treba biti izrađeno sukladno važećim propisima koji određuju način izrade, oblik i sadržaj grba i zastave za jedinice lokalne samouprave (čl. 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN broj: 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 i Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave NN broj: 94/98 i 68/04).

6.Izbor ponuđenih rješenja izvršit će Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga grba i zastave Općine Kula Norinska. Za najbolje rješenje autoru će se dodijeliti nagrada u iznosu od tri tisuće kuna (3.000,00 kuna).

7.Nepotpuni prijedlog i prijedlog koji nije izrađen u skladu s uvjetima ovog Javnog poziva i važećih propisa Povjerenstvo neće razmatrati.

8.Predloženi radovi se ne vraćaju. Autorska i druga prava za izabrani rad pripadaju Općini Kula Norinska.

Javni poziv otvoren je do 10. 12. 2010 g.

Radovi se dostavljaju na adresu:

Općina Kula Norinska

Rujnička 1

20 341 Kula Norinska

Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga grba i zastave

s naznakom na omotnici: «Ne otvaraj».Skip to content