PRIJAVE ŠTETA U NAŠOJ OPĆINI

PRIJAVE ŠTETA U NAŠOJ OPĆINI

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta na području općine Kula Norinska

P O Z I V A

sve građane kojima je tijekom poplave, odnosno uslijed elementarne nepogode nastupila šteta na imovini, da istu prijave putem obrasca kojeg možete preuzeti klikom na sljedeći link:

obrazac-en-p-2010

Sve prijave moraju pristiću u prostorije Općine Kula Norinska, Rujnička 1 do srijede 22. prosinca 2010. godine do 12.00 sati.Skip to content