JAVNA RASPRAVA STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ AUTOCESTE AC 10 BUDIMPEŠTA – PLOČE: DIONICA ČVOR PLOČE – GRANICA BIH

JAVNA RASPRAVA STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ AUTOCESTE AC 10 BUDIMPEŠTA – PLOČE: DIONICA ČVOR PLOČE – GRANICA BIH

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Klasa: 351-01/9-01/199

Urbroj: 2117/1-23/1-13-10-4

Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša («Narodne novine», br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije

OBAVJEŠTAVA

građane, trgovačka društva, ustanove i druge zainteresirane na području Dubrovačko – neretvanske županije o upućivanju na

JAVNU RASPRAVU

STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ –

AUTOCESTA AC 10 BUDIMPEŠTA – OSIJEK – SARAJEVO – PLOČE:

DIONICA ČVOR PLOČE – GRANICA BIH

  1. Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš – Autocesta AC 10 Budimpešta – Osijek – Sarajevo – Ploče: Dionica čvor Ploče – granica BiH (u daljnjem tekstu: Studija), donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 05. svibnja 2010. godine.
  2. Javna rasprava trajat će 30 dana, u vremenu od 28. svibnja do 28. lipnja 2010. godine.
  3. Mjesta održavanja javnog uvida u Studiju su: upravna zgrada Općine Pojezerje, Otrić Seoci, upravna zgrada Općina Kula Norinska, Kula Norinska, Rujnička 1 i upravna zgrada Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik, Pred Dvorom 1./II. kat, svakog radnog dana od 9.00 – 15,00 sati.
  4. Na mjestima javnog uvida biti će izložene: jedna cjelovita Studija i tri sažetka Studije.
  5. Obavijest o javnoj raspravi, kao i sažetak Studije, bit će danom početka javne rasprave objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
  6. Javna izlaganja o Studiji održat će se: u srijedu 9. lipnja 2010. godine u 17.00 sati, u prostorima Dubrovačko – neretvanske županije u Dubrovniku, u Velikoj vijećnici zgrade Pred Dvorom 1. i u četvrtak 10. lipnja u 17.00 sati u Gradu Metkoviću u Gradskom kulturnom središtu, Metković, Stjepana Radića 1.
  7. Prema zamolbi Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva javnu raspravu koordinirat će i provoditi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Dubrovačko – neretvanske županije.
  8. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjigu primjedbi, na mjestu javnog uvida, ili u pisanom obliku dostaviti Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Dubrovačko – neretvanske županije, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, u roku od 8 dana od završetka javne rasprave.
  9. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.


Skip to content