ZAPOSLENI DJELATNICI NA UREDJENJU OKOLIŠA OPĆINE

ZAPOSLENI DJELATNICI NA UREDJENJU OKOLIŠA OPĆINE

Općina Kula Norinska u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a sukladno mjerama iz Godišnjeg plana poticanja zapošljavanja za 2010. godinu otpočela je s „Programom Javnih radova na uređenju okoliša” s danom 15. travnja 2010. godine.

Sukladno potpisanom sporazumu tako je zaposleno 7 djelatnika koji će u vremenu od tri mjeseca uređivati javne površine Općine Kula Norinska. Također će raditi i na uređenju ulica, putova, nerazvrstanih cesta, groblja i ostalih površina u vlasništvu općine.

Svrha ovog programa je zapošljavanje osoba koje su više od tri godine nezaposlene. Troškove za zaposlene u potpunosti snosi Zavod za zapošljavanje, dok općina pokriva materijalne troškove.

Ovakvim programom Općina Kula Norinska želi pružiti mogućnost osobama koje su duže vrijeme nezaposlene da ostvare zaposlenje makar i na kraći perido, uz istodobno postizanje koristi za lokalnu zajednicu koja se očituje u uređenijem prostoru.Skip to content