OPĆINA OSPOSOBLJAVA ZA RAD UZ NAKNADU!

OPĆINA OSPOSOBLJAVA ZA RAD UZ NAKNADU!

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KULA NORINSKA

Kula Norinska, 15.03.2011. god.

O B A V I J E S T

Općina Kula Norinska u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje organizira Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ekonomske ili pravne struke. Prijaviti se mogu:

–          Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, sa završenim fakultetom, prvim stupnjem fakulteta ili višom školom, do 29 godina života, bez radnog iskustva ili s radnim iskustvom do 6 mjeseci

–          Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju, do 25 godina života, bez radnog iskustva ili s radnim iskustvom do 6 mjeseci

Financiranje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa uključuje:

–          Uplatu obveznih doprinosa mirovinskog osiguranja prema člancima 43. i 44. Zakona o doprinosima i to 0,35% prosječne plaće u RH prema objavi Državnog zavoda za statistiku, što iznosi 535,99 kn mjesečno

–          Novčanu pomoć polazniku u iznosu od 1.600,00 kn mjesečno

Svi zainteresirani mogu se javiti u prostorije Općine Kula Norinska, Rujnička 1 i na broj telefona 693-349 ili 693-527 do petka 18. ožujka 2011. godine.

OPĆINA KULA NORINSKASkip to content