ISPLATA DODATAKA UMIROVLJENICIMA

ISPLATA DODATAKA UMIROVLJENICIMA

Temeljem Programa izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko – neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije” broj 10 / 2010), Dubrovačko – neretvanska županija, Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj, iz županijskih proračunskih sredstava za 2010. godinu, isplaćuje umirovljenički dodatak umirovljenicima čija mjesečna mirovina ne prelazi 1.500,00 kn. (tisućuipetstotinakuna).

Županijski umirovljenički dodatak isplaćivat će prema popisu umirovljenika za prosinac 2010. godine koji je dostavljen od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Isplata na području općine Kula Norinska  provodit će se od 30. ožujka zaključno do 12. travnja  2011. godine.

Umirovljenički dodatak možete preuzeti u poštanskom uredu, prema mjestu i adresi stanovanja  uz predočenje osobne iskaznice.Skip to content