POPLAVAMA U KRVAVCU ĆE ODZVONITI

POPLAVAMA U KRVAVCU ĆE ODZVONITI

Općina Kula Norinska će u skoro vrijeme u suradnji s Hrvatskim vodama na zadovoljavajući način riješiti dugogodišnji problem poplava u mjestu Krvavac.

Projektni zadatak “Oborinske odvodnje dijela naselja Krvavac” je imao za cilj napraviti tehničku dokumentaciju koja bi izvela rješenje problema na način da se prikupe sve oborinske vode djela naselja Krvavac, te mrežom otvorenih i zatvorenih kanala dovedu do postojećeg propusta i ustave ispod prometnice (županijska cesta na dijelu Kula Norinska-Krvavac) i dalje sprovedu u rijeku Neretvu. Uslučaju većeg vodostaja rijeke Neretve predviđeno je ispuštanje vode crpljenjem prije propusta i ustave, kroz postavljene PVC cijevi ugrađene u trup prometnice.

Na kraju zahvata prema „Malom Blatu“ potrebno je izgraditi pregradu (nasip), kako bi se fizićki odvojilo naselje Krvavac od močvarnog područja Malog Blata. No taj dio nije predmet ovog zahvata, već će taj dio projekta obrane od poplave odraditi Hrvatske vode, koje će ubrzo raspisati  natječaj za izradu projektno-tehničke dokumentacije i za taj projekt. Stavka proračuna Hrvatskih voda za taj dio, koji je bio predviđen u planu Hrvatskih voda, prošle godine je rebalansom prebačena za obranu od poplave grada Metkovića.

Shodno tome,  Općina Kula Norinska je ishodovala lokacijsku dozvolu za rješavanje projekta “Oborinske odvodnje dijela naselja Krvavac”, tj rješavanje problema bivše „Jaruge“. Za to je pridobila suglasnost svih potrebnih institucija, te je idući korak, da se prema ovoj lokacijskoj dozvoli ishodi potvrda glavnog projekta.

Sami zahvat je u najvećem dijelu predviđen kao podzemna instalacija, koja će se sastojat od oborinskog cjevovoda dužine cca 300 metara, presjeka od 50 cm i 70 cm. Na kraju zahvata će biti izgrađena crpna stanica (potopna u crpnom zdencu) koja će kao što je navedeno, za vrijeme većeg vodostaja crpiti vodu u rijeku Neretvu. Uz zatvoreni sustav odvodnje, projektirani su i slivnici koji se nalaze na najnižim kotama, a za prikupljanje oborinske vode sa okolnog terena.

Prema riječima načelnika općine  Nikole Krstičevića, taj dio naselja Krvavca bi trebao poprimiti sasvim novi izgled, gdje će se pored oborinske odvodnje postaviti odmah i instalacije za fekalnu odvodnju, te u razgovoru sa HEP-om bi trebali dogovoriti izmještanje trafostanice koja se nalazi u koridoru samog zahvata.

Na taj način bi se kvalitetnije riješio i ulaz u samo mjesto, a na samom području bi se uredile i zelene površine sa dječijim igralištem i neophodna parking mjesta.

Ovakve situacije će uskoro postati nepovratna prošlostSkip to content