NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Na temelju članka 29.Statuta Općine Kula Norinska («Neretvanski glasnik» br.07/09 )te Odluke o javnim priznanjima Općine Kula Norinska («Neretvanski glasnik br.03/03), Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Kula Norinska, raspisuje

N A T J E Č A J

za  dodjelu javnih priznanja Općine Kula Norinska za 2011. godinu

Natječaj se raspisuje povodom Dana Općine i blagdana Gospe Karmelske

16.srpnja i to za slijedeće kategorije:

1. za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju

2.  za doprinos ugledu i promociji Općine Kula Norinska u zemlji i svijetu

Prijedlog mogu podnositi fizičke i pravne osobe.

Prijedlozi se podnose u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom «Prijedlog za javna priznanja Općine Kula Norinska» i to do zaključno 30.lipnja 2011.g.

Kula Norinska, 08.06.2011.                       Odbor za dodjelu javnih priznanjaSkip to content