UVID ELABORATA AUTOCESTE U K.O.BOROVCI

UVID ELABORATA AUTOCESTE U K.O.BOROVCI

Geodetski zavod d.d.

Split, Ruđera Boškovića 20

objavljuje

POZIV NA JAVNI UVID

za parcelacijske elaborate (30/11-2)

AUTOCESTA A1 ZAGREB-SPLIT-DUBROVNIK

Dionica: Ploče-interregionalni čvor Metković

u K.o. Borovci

Temeljem lokacijske dozvole:

Klasa: UP/I-350-05/10-01/129

Ur.broj: 531-06-11-17 Km

Zagreb, 04. svibnja 2011.

Pozivamo na javni uvid sve nositelje prava i njihove susjede na nekretninama

katastarske oznake č.zem:

 

2376,2375/1,2375/2,2375/3,2372/1,2372/2,2373/1,2373/2,2354,2355,2357,2358,*327,2359,2360,2365/
3,2365/4,2365/5,2365/6,2365/7,2365/8,2365/9,2350,2351,2353,*326,2345,3716/1,2164/1,2323,2322,2268
,2267,2325,2254,2256,2250/4,2250/5,2250/6,2252,2251/1,2251/2,2250/1,2250/2,2164/13,2244/1,2244/
2,2245,2250/3,2164/9,2164/10,2164/11,2164/12,2164/14,2242,2241,3717,2279/16,2279/14,2279/13,2279/
12,2279/11,2279/10,2279/9,2279/28,2279/6,2279/7,2279/8,2240/1,2240/2,2240/3,2239/1,2239/2,2239/
3,2239/4,2238/1,2238/2,2238/3,2238/4,2240/4,2239/5,2508,2511/3,2516/1,2511/6,2511/7,2511/
1,2496,3714,2487,2486,3716/2,2488/1,2516/10,2516/11,2501,2502,2503,2504/2,2500,2499,2498,2507, 2511/2,2512/2,2512/1,2514,2516/14,2516/13,2511/5

u svezi iskolčenja i Izvješća o utvrđivanju međa i drugih granica, po gore navedenoj  Lokacijskoj dozvoli  i prema zahtjevu naručitelja Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb, Širolina 4.

 

 

Javni uvid održat će se dana 29.06.2011. (srijeda) u prostoru društvenog doma u Novim Selima u vremenu od 9.30 do 13.30.
Skip to content