BESPOVRATNA SREDSTVA ZA SADNE MATERIJALE

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA SADNE MATERIJALE

Općina Kula Norinska sudjeluje u programu Programu nabave i sufinanciranja sadnog materijala u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, pa stoga

P O Z I V A M O

SVE ZAINTERESIRANE ZA PRIJAVU U PROGRAM SUFINANCIRANJA NABAVE SADNOG MATERIJALA U DUBROVAČKO – NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

ZA 2011. GODINU

DA SE JAVE U PROSTORIJE OPĆINE KULA NORINSKA SVAKIM RADNIM DANOM OD 8.00 – 11.00 SATI DO ZAKLJUČNO SRIJEDA 10. KOLOVOZA 2011.

KRITERIJI ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM:

–          Poljoprivredna gospodarstva moraju biti upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave

–          Sufinanciranje se odobrava onom poljoprivrednom gospodarstvu koje će u tekućoj godini pripremiti minimalno 0,1 ha poljoprivredne površine (čestica mora biti upisana u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava)

Prenosimo cijeloviti javni poziv Dubrovačko-neretvanske županije:

Na temelju Programa nabave i sufinanciranja sadnog materijala u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Klasa: 320-01/07-01/25 , Urbroj: 2117/1-04-08-8 od 04. ožujka 2008.) i Odluke Skupštine o izmjenam i dopunama Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Klasa: 220-01/07-01/25 , Urbroj: 2117/1-04-10-78 od 17. lipnja 2010. godine), Dubrovačko-neretvanska županija objavljuje:

JAVNI POZIV

gradovima i općinama Dubrovačko-neretvanske županije na podnošenje

zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja nabave sadnog

materijala u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2011.

I/ Programom se odobravaju sredstva za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ( Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 2/08 i 8/10 ).

II/ Sredstva se mogu odobriti za:

1.      Nabavu sadnog materijala u svrhu povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima    ( vinogradi, maslinici, voćnjaci, i sl. );

2.      Nabavu sadnog materijala za privođenje kulturi novih poljoprivrednih površina u Županiji.

III/ Za uključivanje u Program podnositelj zahtjeva treba ispuniti uvjete iz Programa te podnijeti zahtjev s pripadajućom dokumentacijom.

IV/ Natjecatelji mogu detaljne informacije dobiti u Upravnom odjelu za ruralni razvoj i poljoprivredu, Opuzen, Zrinsko-frankopanska 1, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 13,oo sati ili na službenim Internetskim  stranicama Dubrovačko-neretvanska županije.

V/ Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog priopćavanja. Ovaj javni poziv objavit će se na službenim internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije.

VI/ Prijava se podnosi Povjerenstvu za obradu zahtjeva za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Dubrovačko-neretvanskoj županiji s naznakom „Prijava za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“ preporučenom pošiljkom ili se može neposredno predati na protokol Županije, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik.

VII/ Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

VIII/Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Programa.

IX/ Međusobna prava i obaveze po osnovi ovog Programa među nosiocima regulirat će se posebnim ugovorima.

X/ O rezultatima izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.

Klasa: 320-01/07-01/25

Urbroj: 2117/1-01-11-111

Dubrovnik, 01. srpnja 2011. godineSkip to content