OPĆINA IZNOVA TRAŽI OBRANU OD POPLAVA

OPĆINA IZNOVA TRAŽI OBRANU OD POPLAVA

U petak 19. kolovoza premijerka Jadranka Kosor je u Metkoviću uz prisustvo mnogobrojnih uzvanika svečano otvorila radove na Projektu “Obrana od poplava grada Metkovića” koji financiraju Hrvatske vode. Tijekom prve faze planirana je izgradnja nasipa u dužini od 6,2 kilometara na teritoriju Republike Hrvatske, dok bi druga faza trebala obuhvatiti radove na 2,5 km dugoj trasi na teritoriju BiH.

Obzirom da  su poplavama ugrožena i naselja Momići i Podrujnica, kao i velike poljoprivredne površine koje naši građani obrađuju, Općina Kula Norinska je od nadležnih institucija zatražila da se rješi problem poplava i tog područja.

Kao alternativa ili kao dodatno rješenje poplava cijelog poplavnog područja riječice Norin javila se i ideja izgradnje brane na ušću Norina u Neretvu, no Hrvatske vode se zasada nisu uopće očitovale na apele građana da se razmotri i ovaj prijedlog.

Naime zatvaranjem Norina u par dana najkritičnijeg poplavnog razdoblja na način da se izgradi prepumpna stanica na ušću Norina u Neretvu možda bi se riješile glavobolje ne samo većeg dijela desne strane Metkovića, već i glavobolje dijela Momića, Podrujnice, Duvrata (kuće Medaka i Nikolića koje nasip ne obuhvaća), ali i problem plavljenja prometnice Metković – Kula Norinska koja je u proteklim poplavama poplavila, iako je bila prohodna uz oprez.

Norin je taj koji, nakon što Neretva doseže velike razine, više se ne izlijeva u Neretvu, već se Neretva ulijeva u njega, nakon čega se Norin razlijeva po desnoj strani Metkovića, prostor prema Vidu, Podrujnici i Momićima. Ukoliko bi se Norin zatvorio samo prilikom kritičnog razdoblja, ne bi moglo doći do njegovog katastrofalnog razlijevanja. Time bi se zaštitilo znatno veće područje – praktički cijeli sliv Norina – od Pruda, Vida, Glibuše, Metkovića, Novih sela, Podrujnice, Momića i Matijevića.

Norin bi dakle kroz cijelu godinu bio otvoren, ali bi samo u najkritičnijim trenucima poplava bio zatvoren. Time se ne bi utjecalo na ekosustav ni provoz plovila, a obranilo bi se cijelo područje sliva Norina.

Općina Kula Norinska je službenim putem tražila od Hrvatskih voda rješenje problema i na svom području, no oni se nisu očitovale na ove upite, ali ni na apele koji su se u javnosti pojavili od strane mještana ugroženih naselja, a nema ni službene studije koja je razmatrala druge opcije osim obrambenog nasipa. Jedno takvo rješenje bi se moglo ujedno u suradnji s Hrvatskim cestama iskoristiti i za rješavanje uskog grla na mostu u Kuli Norinskoj gdje su učestale prometne nezgode.

Obzirom da još uvijek nije kasno da se razmotri i pregrađivanje Norina (bez utjecaja na gradnju obrambenog nasipa Metkovića), Općina Kula Norinska će i dalje kod nadležnih institucija tražiti odgovore od strane struke da se razmotri i ta ili neka druga opcija, odnosno da se izradi studija o korisnosti i izvedivosti takvog rješenja.

Rješenje problema plavljenja dijela naselja Krvavac uz Malo blato je u suradnji s Hrvatskim vodama primjerice iznađeno i već se intenzivno radi na njegovoj impelementaciji, pa se Općina nada da će se jednako tako kvalitetno rješenje naći za ostale dijelove naše općine.

Norin – mjesto vodnog, ali i prometnog problema ili rješenja?Skip to content