POTICANJE KUĆANSTAVA NA OBNOVLJIVE IZVORE

POTICANJE KUĆANSTAVA NA OBNOVLJIVE IZVORE

Dubrovačko-neretvanska županija je objavila natječaj  za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Dubrovačko-neretvanske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima Dubrovačko-neretvanske županije za 2011. godinu“.

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Dubrovačko-neretvanske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju projekata ugradnje solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja i ugradnja kombiniranog sustava UNP-Sunčeva energija u kućanstvima na području Županije.

Cilj ovog Natječaja je ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne vode i grijanja u 30 kućanstva na cijelom području Dubrovačko-neretvanske županije i ugradnje kombiniranog sustava UNP-Sunčeva energija u 15 kućanstava na priobalnom području Dubrovačko-neretvanske županije tijekom 2011. i 2012. godine.

Broj kućanstava za sufinanciranje može se promijeniti, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, odnosno broju prihvatljivih prijava.

Troškovi opreme i ugradnje navedenih sustava u kućanstvima sufinancirat će se u iznosu od 55% nepovratnih sredstava do najvećeg iznosa od 16.500,00 kuna po kućanstvu za solarne kolektorske sustave, odnosno u iznosu od 50% nepovratnih sredstava do najvećeg iznosa od 25.000,00 kuna po kućanstvu za UNP-Sunčeva energija. Sredstva će se realizirati putem vrijednosnog kupona za troškove nabave i ugradnje opreme nastale nakon objave rezultata ovog Natječaja.

Svi koji su zainteresirani mogu se sa potrebnom dokumentacijom prijaviti na natječaj do 22. rujna ove godine, a što je sve potrebno za natječaj možete vidjeti na sljedećem linku DNŽSkip to content