ČISTI KONTEJNERI ZA SIGURNOST SVIH

ČISTI KONTEJNERI ZA SIGURNOST SVIH

Nakon ljetnih mjeseci tijekom kojih se zbog visokih temperature i specifičnog otpada iz kontejnera za odvoz smeća osjeća smrad, tvrtka Instaler d.o.o. Rogotin, koja inače vrši odvoz komunalnog otpada općina Kula Norinska,  izvršila je pranje kontejnera u posebnom stroju za pranje takvih kontejnera.

Na taj način se u jesenski period želi ući sa što većom sanitarnom sigurnošću, posebice sada kada je krenula školska godina, ali i  kada je imunitet organizma zbog hladnijih i vlažnijih dana u opadanju.

Pranje kontejnera je inače samo jedan u nizu koraka koje Općina Kula Norinska poduzima u cilju stvaranja što zdravijeg i sigurnijeg okoliša usmjerenog na poboljšanju kvalitete života stanovnika naše općine.

Sanirana divlja odlagališta, ograđivanje potencijalnih lokacija na koja su neodgovorni pojedinici ostavljali krupni, ali i komunalni otpad, organiziranje odvoza krupnog otpada,  samo su neke od aktivnosti kojima se Općina Kula Norinska usmjerava na stvaranja zdrave životne sredine.Skip to content