ELEMENTARNA NEPOGODA

ELEMENTARNA NEPOGODA

Općinsko povjerenstvo općine Kula Norinska za procjenu štete od elementarnih nepogoda sastalo se 12. rujna 2011. godine  zbog dugotrajne suše koja je zahvatila područje općine Kula Norinska

Obilaskom poljoprivrednih površina koja su zasađena dugogodišnjim nasadima, prvenstveno mandarinama, maslinama i vinovom lozom uočene su vidljive posljedice suše pa je povjerenstvo utvrdilo da je na površiniama zasađenim mandarinama šteta vidljiva u obliku umanjenih plodova , a jedan dio plodova  je otpao.

Na maslinama će najvećim dijelom izostati urod za 90% dok se prouzročena šteta na vinovoj lozi se procjenjuje na 35%.

Iz svega navedenog proizlazi da ukupna procijenjena šteta na području općine Kula Norinska iznosi 5.515.400,00 kuna.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda je utvrdilo da su za Općinu Kula Norinska ispunjeni uvjeti za proglašenje elementarne nepogode te su svoje izvješće dostavili Dubrovačko-neretvanskoj županiji.Skip to content