NASTAVAK IZGRADNJE RIVE U KRVAVCU

NASTAVAK IZGRADNJE RIVE U KRVAVCU

Nastavlja se sa izgradnjom rive u Krvavcu koji radovi obuhvaćaju nadogradnju nasipa, njegovo učvršćivanje i oziđanje te uređenje ostatka inundacijskog pojasa. Investitor radova su Hrvatske vode dok je izvođač radova «Neretvanski sliv» d.o.o. Općina Kula Norinska je uspjela s Hrvatskim vodama dogovoriti da širina kolnika uz sami pojas bude  7,5 metara, kako bi stvorili uvjete za širu prometnu traku, što bi u konačnici stvorilo dodatni prostor za vozila, čime bi se spriječile situacije i  problemi koji se pojavljuju  u naselju Komin.

Uz izgradnju rive nastavit će se s izgradnjom šetnice i nogostupa, a tvrtka  «Elektroputnik» izvodi radove na instalaciji električne energije, kako bi se moglo nastaviti sa izgradnjom  javne rasvjete.

Ove godine se planira urediti oko 200 metara rive čime će mjesto Krvavac zasigurno dobiti na na novoj i ljepšoj vizuri, ali i kvaliteti života njegovih mještana.Skip to content