PLINOVOD KROZ OPĆINU?

PLINOVOD KROZ OPĆINU?

U četvrtak 20. listopada u Pločama održana je prezentacija Studije utjecaja na okoliš magistralnog plinovoda Dubrovnik – Ploče koji bi Neretvu uveo na mapu plinskog poslovanja u regiji.

Sam plinovod zasada ne bi bio toliko zanimljiv stanovništvu općine Kula Norinska jer se njegovo uvođenje ne planira još dugi niz godina, no jedna od 3 potencijalne trase tog plinovoda upravo prolazi kroz općinu Kula Norinska. Ta trasa (nazvana i C-verzija) koja prati planiranu autocestu prema Dubrovniku prolazila bi (ukoliko se izabere) pravcem Nova Sela-Borovci-Desne-Krvavac II-Opuzen.

Obzirom da je ta trasa jedna od opcija bilo je potrebno da se takva Studija da na uvid i Općini Kula Norinska i njenom stanovništvu, no obrazloženje predstavljača je da Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva nije smatralo potrebnim stavljati na uvid tu studiju u općinu Kula Norinska, a neslužbeno se saznaje da “verzija C“ trase plinovoda, iako kraća za 12 odnosno 15 km od druge dvije trase (A i B)   nije izgledna kao krajnji izbor.

Stoga smo postavili pitanje predstavnicima naručitelja studije – inžinjerima tvrtke Plinacro – zbog čega se plinovod ne planira u verziji C ukoliko prati autocestu, te smo dobili obrazloženje da plinovod nema iste tehničke zahtjeve kao autocesta, posebno kod tunela i vijadukata, pa da je stoga najizglednija varijanta A trase, koja ide od Dubrovnika, preko Pelješca, pa podvodnim plinovodom do Ploča i potom oko Baćinskih jezera prema granici s BiH.

Prisutni sudionici sastanka nisu baš bili zadovoljni objašnjenjem jer su reljefne karakteristike sve tri trase praktički jednake – radi se o krševitom tlu, a svugdje je potrebno podovodno premošćivanje, samo što A i B trasa idu ispod mora (Peljašac-Ploče), a trasa C između Krvavca i Opuzena ispod Neretve.

Obzirom da Studija nije izložena u općini Kula Norinska, prisutni su to ocijenili ozbiljnim propustom Ministarstva, unatoč tome što neslužbeno ta trasa neće biti izabrana kao najoptimalniji plinski koridor.

Općina Kula Norinska je pak, ažurno prateći sve investicijske projekte, pribavila dokumentaciju koja se tiče trase C, te će sukladno tome razmotriti sve opcije i sigurno po potrebi zaštitit interese svojih građana.

Klikom na donju fotografiju možete vidjeti trasu plinovoda u C verzijiSkip to content