GLASAČKA MJESTA ZA REFERENDUM

GLASAČKA MJESTA ZA REFERENDUM

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA

U OPĆINI KULA NORINSKA

Na temelju čl. 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 33/96.,92/01.,44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06.-Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07.-Odluka  Ustavnog suda broj U-I-2051-2007.,38/09.,85/10.  Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kula Norinska donosi

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA

Na području općine Kula Norinska određuju se slijedeća glasačka mjesta:

1. glasačko mjesto broj 1 u DESNAMA, Strimen 51, prostorije bivše trgovine – kuća Vedrana Bebića

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Desnama

2. glasačko mjesto broj 2 u KRVAVCU, Trg Marija Nikolića Kiša 10 – prostorije „Doma kulture“

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Krvavcu

3. glasačko mjesto broj 3 u KRVAVCU II, prostorije Sportskog centra, Neretvanska bb

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Krvavcu II

4. glasačko mjesto broj 4 u KULI NORINSKOJ – prostorije Osnovne škole Kula Norinska

koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Kula Norinska i Matijevići ( do kuće Petra Brljevića )

5. glasačko mjesto broj 5 u MOMIĆIMA – prostorije Osnovne škole

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Momićima ( od kuće Petra Brljevića )

6. glasačko mjesto broj 6. u PODRUJNICI – prostorije „Mjesnog doma“

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Podrujnici

7. glasačko mjesto broj 7 u NOVIM SELIMA – prostorije bivše Osnovne škole

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Novim Selima i Borovcima

U Kuli Norinskoj, 11. siječnja 2012. godine

PREDSJEDNIK

Branko Đugum, dipl.iur.Skip to content