PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Općina Kula Norinska u nastojanju da mladim obrazovanim ljudima omogući lakše zapošljavanje i stjecanje praktičnih znanja, a u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje, provela je Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i to za dvije polaznice – Paulu Vekić i Tinu Jelčić.

Riječ je o prvostupnicama pravne struke, a trajanje njihova osposobljavanja je godinu dana za koje vrijeme im se uplaćuju doprinosi za mirovinsko osiguranje te naknada od 1.600,00 kn. Nakon isteka godinu polažu  državni stručni ispit koji Općina Kula Norinska plaća. Navedene prvostupnice prava su uspješno položile državni ispit pa će time lakše konkurirati na tržištu rada,a stekle su osnovna znanaja i vještine za rad u svojoj struci.

Ovim putem Općina Kula Norinska poziva zainteresirane prvostupnike/ce pravne struke da se jave u Općinu Kula Norinska putem E-mail adrese:

kula.norinska@du.t-com.hr,

ili na broj telefona 020/693-349

kako bi im se pružilo objašnjenja o Programu, te ih se eventualno angažiralo za Program stručnog osposobljavanjaSkip to content