ANKETA O NAVODNJAVANJU

ANKETA O NAVODNJAVANJU

Hrvatske vode su u tijeku provođenja projekta Nacionalnog pilot projekta  navodnjavanja Donja Neretva koji obuhvaća i dio  općine Kula Norinska.

Javni sustav navodnjavanja Opuzen (3305,40 ha bruto), provodi se u okviru Nacionalnog pilot projekta navodnjavanja Donja Neretva (4492,50 ha brutto) koji predstavlja jedan od četiri nacionalna pilot projekta u RH određena od strane Vlade RH.

Sustav se trenutno nalazi na ishođenju lokacijske dozvole te su za potrebe nastavka izrade projektne dokumentacije – studije izvodljivosti i glavnog projekta – te pripreme za funkcioniranje budućeg sustava Hrvatske vode u obvezi provesti anketu među posjednicima zemljišta u obuhvatu sustava te ishoditi iskaz interesa.

Pozivaju se stoga poljoprivrednici zainteresirani za navodnjavanje obuhvaćenih područja da ispune anketu i dostave je za potrebe navedenog postupka.

Link za preuzimanje ankete:

JSN Opuzen_Anketa krajnjih korisnika_Opcina Kula Norinska

Više informacija o samom projektu za cijelu Neretvu:

INFORMACIJA_Navodnjavanje Donje Neretve_Javni sustavi navodnjavanja Opuzen Glog Kosevo – Vrbovci_2012Skip to content