NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA

NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA

Na temelju članka 29.Statuta Općine Kula Norinska («Neretvanski glasnik» br.07/09 )te Odluke o javnim priznanjima Općine Kula Norinska («Neretvanski glasnik br.03/03), Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Kula Norinska, raspisuje

N A T J E Č A J

za  dodjelu javnih priznanja Općine Kula Norinska za 2012. godinu

Natječaj se raspisuje povodom Dana Općine i blagdana Gospe Karmelske 16.srpnja i to za slijedeće kategorije:

1. za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju

2.  za doprinos ugledu i promociji Općine Kula Norinska u zemlji i svijetu

Prijedlog mogu podnositi fizičke i pravne osobe. Prijedlozi se podnose u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom «Prijedlog za javna priznanja Općine Kula Norinska» i to do zaključno 09. srpnja 2012.g.

Kula Norinska, 21.06.2012.                                                                                       Odbor za dodjelu javnih priznanjaSkip to content