OPĆINA STIPENDIRA UČENIKE I STUDENTE

OPĆINA STIPENDIRA UČENIKE I STUDENTE

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KULA NORINSKA

Kula Norinska,19.11.2012.

Na temelju članka 3. Pravilnika o odobravanju stipendija nadarenim učenicima i studentima s područja Općine Kula Norinska («Neretvanski glasnik» br. 03/03) i zaključka o raspisivanju natječaja za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/ akademskoj godini 2012/2013, raspisuje se

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima i studentima

s područja Općine Kula Norinska u šk.god. 2012/2013

  1. 1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je dodjela stipendija darovitim srednjoškolskim učenicima i studentima, učenicima i studentima iz socijalno ugroženih obitelji, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Kula Norinska, najmanje pet godina prije podnošenja prijave.

  1. 2. VISINA STIPENDIJE

–         za učenike srednjih škola koji pohađaju školu u Republici Hrvatskoj, visina stipendije iznosi 200,00 kn mjesečno,

–          za studente koji studiraju na području Republike Hrvatske i izvan područja Republike Hrvatske visina stipendije iznosi 400,00 kn mjesečno.

STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA

3.      UVJETI

3.1.Pravo natjecanja imaju redoviti učenici srednjih škola, koji pohađaju školu u Republici Hrvatskoj izvan najbližih mjesta obrazovanja (Metković, Ploče) kao i redoviti studenti koji studiraju na području i izvan područja Republike Hrvatske.

Pravo na stipendije ne mogu ostvariti učenici 1. razreda srednje škole i studenti I. godine studija, koji se obrazuju uz rad ili s osnova osobnih potreba.

3.2.Prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti 800,00 kuna.

3.3.Prosječna ocjena u prethodnoj godini ne smije biti manja od 3,50

3.4.Prednost imaju učenici i studenti lošijeg imovnog stanja, a boljeg uspjeha.

3.5.Potrebna dokumentacija:

–           Uvjerenje o prebivalištu za sve članove obitelji,

–           Potvrda škole/fakulteta o upisu u tekuću šk.akademsku godinu,

–           Potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne školske, odnosno akademske godine,

–          Izjava o zajedničkom kućanstvu,

3.6.  Potvrde o primanjima članova obitelji

– potvrda poslodavca o prihodima članova obitelji ostvarenim po osnovu rada za šest mjeseci koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava,

– potvrda o mirovini- odresci o isplatnici mirovine umirovljenih članova obitelji

za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava ili uvjerenje od Mirovinskog fonda da nije korisnik mirovine,

– potvrda Zavoda za zapošljavanje za radno sposobne osobe (žene do 60 godina,

muškarci do 65. godina), koje se nalaze u evidenciji Zavoda tri mjeseca koja prethode mjesecu ,u  kojem je podnesena prijava (Ispostava Metković),

– potvrda Porezne uprave o prihodima članova obitelji po drugim osnovama

Ukoliko je podnositelj prijave iz obitelji koja ostvaruje pravo na  jedan od oblika socijalne skrbi u Centru za socijalnu skrb Metković, umjesto potvrde iz točke 3.6.

podnosi samo potvrdu centra za socijalnu skrb.

STIPENDIJE  NADARENIM UČENICIMA I STUDENTIMA

U akademskoj godini 2012/2013, dodijeliti će se 5 stipendija.

  1. Pravo natjecanja imaju redoviti učenici srednjih škola, koji pohađaju školu izvan najbližih mjesta obrazovanja (Metković, Ploče), kao i redoviti studenti na području  i izvan područja Republike Hrvatske.

Pravo na stipendije ne mogu ostvariti učenici 1.razreda srednjih škola i studenti

I. godine studija, koji se obrazuju uz rad ili s osnova osobnih potreba

4.1. Učenici 2. 3. i 4. razreda srednjih škola, koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili ocjenu od najmanje 4,50,

4.2. Studenti I godine studija koji imaju prosjek ocjena od najmanje 4,50 iz dva završna razreda srednje škole,

4.3. Studenti 2. ,3, 4. i 5. godine studija koji imaju prosjek ocjena u prethodnoj godini obrazovanja  od najmanje 4,00, a natječu se prvi put,

4.4 Djeca poginulih branitelja Domovinskog rata ostvaruju pravo na stipendiju s  osnova da su redoviti učenici ili studenti bez dokazivanja uspješnosti u učenju,

4.5. Student  koji je stekao pravo na stipendiju, a redovito upiše slijedeću godinu, a prosjek ocjena iz prethodne godine obrazovanja iznosi najmanje 3,50

4.6. Učenik koji je stekao pravo na stipendiju, a prosjek ocjena iz prethodne godine iznosi najmanje 4,00, ne gubi pravo na stipendiju,

4.7. Stipendiju ostvaruju učenici i studenti s većim prosjekom ocjena obračunatih na dvije decimale, a selekcija se vrši na temelju daljnjih decimala.

Potrebna dokumentacija:

–          Prijepis ocjena iz dva završna razreda srednje škole za studente 1. godine studija,

–          Prijepis ocjena iz prethodne godine studija za studente 2. 3. i 4. godine,

–          Prijepis ocjena iz prethodne godine školovanja za učenike 2. 3 i 4. razreda,

–          Potvrda o postignutom uspjehu na državnim natjecanjima,

–          Potvrda škole ili fakulteta o upisu u tekuću godinu,

–          Uvjerenje o prebivalištu za sve članove obitelji

Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se Općini Kula Norinska, Rujnička 1, s naznakom «Za stipendije», zaključno do 05.prosinca 2012. godine.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebite dokumentacije, neće se razmatratiSkip to content