PRIPREME ZA ZIMU I MOGUĆE NEVOLJE

PRIPREME ZA ZIMU I MOGUĆE NEVOLJE

Gore: fotografije ne tako avnih nevolja koje su snašle općinu Kula Norinska – snijeg i poplava

U Dubrovniku je 22. studenog  održan sastanak predstavnika Državne uprave za spašavanje, županijske Vatrogasne zajednice, Županijske uprave za ceste, Dubrovnik cesta, HEP Distribucije, Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta. Stožera za zaštitu i spašavaje, te između  načelnika i predstavnika  gradova Dubrovačko-neretvanske županije.

Tema sastanka je bila priprema za zimsko razdoblje i moguće nepogode koje dolaze s hladnijim, kišnim i potencijalno snježnim danima, odnosno potencijalnim ugrozama u vidu elementarnih nepogoda.

Na sastanku su predstavnici nadležnih službi izložili pripreme koje su dosada odradili, kao i predstojeće korake koji se trebaju poduzeti da bi se postigao zadovoljavajući nivo spremnosti za suočavanje s eventualnim nepogodama.

Jedan od važnijih zaključaka je da je potrebno upozoriti i stanovništvo da se u slučaju najave znatnijih pogoršanja vremenskih uvjeta koji prijete poremećajima u normalnom životu (ponajviše snijeg ili poplave), potrebno na vrijeme opskrbiti potrebitim namirnicama, a bolesnici na vrijeme uzeti od svojih liječnika (i ljekarni) sve potrebite lijekove po vrsti, ali i količini. Također, teži bolesnici bi u dogovoru s obiteljima ili ako iste nemaju, s nadležnim službama, morali iznaći i organizirati sebi smještaj bliže Domu zdravlja  ili bolnici da u slučaju blokade prometnica mogu imati neometan ili olakšan pristup zdravstvenim ustanovama.

Na vrijeme je potrebno pribaviti i odgovarajuću obuću i odjeću (prvenstveno nepromočivu i toplu),a korisno je pribaviti i alate koji su u takvim uvjetima potrebni (prikladne lopate u slučaju snijega, cijevi u slučaju polava itd… )

Nadležne službe su već uspostavile kontakte i pripremile okvirne planove u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti, no potrebno je imati na umu da u određenim slučajevima lokalne službe ne mogu garantirati neometano odvijanje života ukoliko se na širem području doline Neretve dogode nepogode većih razmjera (kao ne tako davne poplave i snježna nevremena), iako se pomno planiraju efikasne mjere u slučaju nastupanja takvih okolnosti.

Općina Kula Norinska je pripremila niz planiranih mjera u slučaju nastupanja elementarnih nepogoda.

Neke od predviđenih mjera su i :

– angažiranje svih subjekata koji imaju prikladne strojeve i vozila ukoliko se ukaže potreba

– angažman nadležnih službi iz drugih dijelova županije i Republike Hrvatske u svrhu sprječavanja ili otklanjanja posljedica

– nalaganje dobavljačima trgovina pribavljanje dovoljnih količina namirnica

– pribavljanje dovoljnih količina soli u slučaju snježnih nevolja

– planovi djelovanja blokiranjem ustava i kanala i izgradnja nasipa  u slučaju poplava

– rezervacija velikih vodenih pumpi i cijevi u slučaju poplava

– organizacija prevoza ugroženih pojedinaca ili skupina stanovništva na sigurna područja i njihov smještaj

– naredbe stanovništvu za čišćenje prilaza u slučaju visokih snježnih nanosa

– zabrana kretanja određenim prometnicama bez valjane opreme i dopuštenja nadležnih službi

– organizacija komunikacijsko-informacijskih centara po naseljima za obavještavanje stanovništva u slučaju prekida električnih i komunikacijskih veza