PRORAČUN ZA 2013. 4 MILIJUNA KN

PRORAČUN ZA 2013. 4 MILIJUNA KN

Općinsko vijeće Općine Kula Norinska, na svojoj XXII sjednici održanoj dana 27.prosinca.2012.g., donijelo je nekoliko vrlo bitnih odluka.

U prvom redu donesen je Proračun za 2013. godinu, koji iznosi 4.000.000,00 kn, te projekcije proračuna za 2014 i 2015. godinu koji bi prema riječima načelnika Nikole Krstičevića trebali biti razvojni, ali ujedno i štedljivi. Napomenuo je i da, ukoliko se realiziraju neki projekti vezani uz Poduzetničku zonu „Nova Sela“, prihodi će biti i veći od prvotno zacrtanih.

Iznio je i podatak da u protekloj godini, Vlada RH nije niti sa jednom lipom pomogla općinske projekte, počevši od Poslovne zone,  pa do oborinske odvodnje u Krvavcu, iako je Općina isfinancirala projektnu dokumentaciju, te ishodovala sve potrebite dozvole i uredno se javljala na sve natječaje raspisane od strane Ministarstava.  Smatra da bi se Općini Kula Norinska upravo zbog toga što je ishodovala dokumentaciju morala odobiriti potpora za projekte, a posebice one u koje je Općina uložila velika sredstva i koji su pokazali veliku perspektivu i opravdanost (Poslovna zona i projekt oborinske odvodnje u Krvavcu).

Mjesto skore Poslovne zone Nova sela – vidljivi završni radovi na graničnom prelazu

Foto: Joe, Borovci

Na općinskom vijeću donesena je i odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu, kojom se omogućuje manja davanja prilikom izgradnje, odnosno legalizacije nezakonito izgrađenih građevina. Prema toj odluci visina komunalnog doprinosa podijeljena je u tri kategorije.

Za  stambene građevine izgrađene prije 01.01.1990, kom. doprinos iznosi 6 kn/m3, a za poslovne objekte 12 kn/m3.

Za stambene građevine izgrađene u razdoblju od 01.01.1990 g. do 01.01.2000.g.,kom. doprinos iznosi 10 kn/m3, a za poslovne građevine 20 kn/m3.

Za stambene građevine izgrađene u razdoblju od 01.01.2000.g. do 01.01.2008.g. kom. doprinos iznosi 14 kn/m3, za poslovne objekte 28kn/m3.

Za građane koji imaju prebivalište na području Općine Kula Norinska, komunalni doprinos i dalje ostaje 4 kn/m3, za stambene objekte, te 8 kn/m3, za poslovne objekte.

Važno je naglasiti da je krajnji rok za predaju zahtjeva za legalizaciju 30.lipnja 2013. godine, pa Općina Kula Norinska moli građane da ga se pridržavaju.

Također je donesena odluka o stipendiranju đaka i studenata u akademskoj godini 2012/2013. Za one studente koji imaju zapažen uspjeh, a takvih je 12, stipendija iznosi 400,00 kn mjesečno, dok za sve ostale studente , a takvih je 33, stipendija iznosi 200,00 kn. Za đake kojih je četvoro stipendija iznosi 200,00 kn. Ukupna sredstva za stipendiranje na godišnoj razini iznose 100.000,00 kn.

Ovolikim iznosom za potporu studentima i đacima Općina Kula Norinska se svrstava u sam vrh obrazovno poticajnih općina, a cilj ovakvog poticanja obrazovanja nije samo poticaj studentima i đacima, već i olakšavanje roditeljske obveze omogućavanja djeci kvalitetnog obrazovanja.Skip to content