STANJE SE MOTRI – ZASADA DOBRO

STANJE SE MOTRI – ZASADA DOBRO

Zbog znatnijeg povećanja vodostaja Neretve i Norina u Metkoviću nadležni u Općini Kula Norinska su razgovarali tijekom dana s nadležnima iz Hrvatskih voda koji su izrazili svoje uvjerenje da poplava neće biti jer se radi kontrolirano ispuštanje, a nema većih količina snijega čie bi topljenje izazvalo nepoželjne poplave.

Iz DVD Kula Norinska zapovjednik DVD-a Ivan Kaleb je izrazio spremnost za djelovanje u slučaju potrebe navodeći da su pripadnici DVD-a spremni djelovati, ali da su ograničeni materijalnim sredstvima, no da je ljudstvo to koje će odraditi najveći dio posla u slučaju nevolje.


Prema informacijama iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora (agencija BiH) dobivenim u jutarnjim i podnevnim satima stanje vodostaja konstantno raste , odnosno povećanje razine vode je osjetno, iako zasada nema potrebe za proglašenjem mjera za obranu od poplava.

Vodostaj Neretve je tijekom jutra i podneva porastao za oko pola metra, te se očekuje tendencija porasta uslijed priliva većih količina vode, većih padalina te nastavka udara užnog vjetra koji otežava izlijevanje Neretve, no u Hrvatskim vodama smatraju da nema opasnosti te da motra stanje i da su u kontaktima s nadležnim službama u BiH.

Krvavac nije direktno ugrožen, kao ni mjesta Momići i Podrujnica uz Norin.


Neslužbena progonoza je dakle da se očekuje daljni rast vodostaja rijeke Neretve u Metkoviću, s tim da to ne znači da odmah treba očekivati elementarnu neopogodu kakvu smo doživjeli proteklih godina. Trenutni vodostaj Neretve sada ne ukazuje na izravnu opasnost, a ni sadašnji prilivi voda uzvodno ne pokazuju da bi u iduća 2 dana trebalo doći do elementarnih nepogoda. Uzvodni vodostaji pokazuju da su razine voda još uvijek ispod onih razina koje uzrokuju poplavljivanje stambenih naselja.


Prema sadašnjim iskustvima do većeg plavljenja stambenih naselja dolazi ukoliko razina Neretve u Metkoviću poraste još za oko 150 cm,a što u Hrvatskim vodama ne očekuju.Skip to content