IZMJENE PROSTORNOG PLANA OPĆINE

IZMJENE PROSTORNOG PLANA OPĆINE

Općina Kula Norinska je pokrenula izmjene i dopune prostornog plana Općine Kula Norinska.

Izmjene nisu takve naravi da se  ne mijenja srž postojećeg prostornog plana, ali će se ipak postojeći prostorni plan korigirati i novelirati u određenim segmentima, ponajviše glede sportskih i društvenih namjena.

Općina Kula Norinska je o tome već prije obavještavala važnije strukture na svom području (posebnice mjesne odbore i društveno aktivnije udruge), te će sukladno zakonskim, ekonomskim i drugim stručnim mogućnostima odlučivati o uvažavanju predloženih izmjena ili dopuna.

Rok do kojeg se mogu dostaviti prijedlozi je 20. veljače 2013. godine, a sve kako bi se mogli obraditi kvalitetni prijedlozi.

Obzirom da je prostorni plan dokument koji se rijetko mijenja ili dopunjuje zbog svoje skupoće te zakonske procedure i potrebe usklađivanja s višim prostornim planovima (prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije i Prosornim planom Republike Hrvatske), to je jako važno da se svi prijedlozi dostave na vrijeme.

14.veljače 2013Skip to content