OBAVIJEST BIRAČIMA ZA LOKALNE IZBORE

OBAVIJEST BIRAČIMA ZA LOKALNE IZBORE

REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE U

DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

KLASA: 013-01/13-01/17

URBROJ: 2117-06/1-13-2

Dubrovnik, 18. travnja 2013. godine

OBAVIJEST BIRAČIMA

Vlada Republike Hrvatske je, dana 11. travnja 2013. godine, donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike.

Odluke su objavljene u Narodnim novinama, broj: 44 od 15. travnja 2013. godine, a stupile su na snagu 18. travnja 2013. godine.

Za dan izbora određena je nedjelja, 19. svibnja 2013. godine.

Temeljem narečenih Odluka, ministar uprave je, sukladno odredbi članka 23. Zakona o registru birača (“Narodne novine”, broj: 144/12) izdao Objavu biračima KLASA: 013-01/13-01/27, URBROJ: 515-03-01-02/1-13-3 od 18. travnja 2013. godine koja je objavljena na web stranicama Ministarstva uprave i na web stranici ovoga Ureda državne uprave.

Nastavno na narečenu Objavu biračima, daju se slijedeće detaljnije obavijesti.

Zainteresirani birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača i to u sjedištu ovoga Ureda državne uprave u Dubrovniku ili u ispostavama u Korčuli, Lastovu, Metkoviću i Pločama prema mjestu svoga prebivališta, svaki radni dan u uredovno vrijeme te dana 04. svibnja 2013. godine (subota) od 08-12 sati.

Zahtjevi se mogu podnijeti zaključno do srijede 08. svibnja 2013. godine i to u:

1. Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, Odjelu za opću upravu u Dubrovniku, Vukovarska 16, izravno ili na tel. 020/351-116 i 020/351-097 i faks 020/351-208;

2. Ispostavi u Korčuli, Trg A. i S. Radića 1., izravno ili na tel. 020/716-111 i faks 020/716-112;

3. Ispostavi u Lastovu, Dolac broj 3., izravno ili na tel. 020/801-028 i faks 020/801-389 ili 020/801-077;

4. Ispostavi u Metkoviću, Stjepana Radića 3., izravno ili na tel. 020/690-087, 020/690-105 i 020/681-655, faks 020/690-106;

5. Ispostavi u Pločama, Trg kralja Tomislava 16., izravno ili na tel. 020/679-015, 020/679-132, 020/679-135 i faks 020/676-509, 020/679-228;

6. Matičnim uredima, odnosno pripadajućim matičnim područjima u mjestu prebivališta u uredovno vrijeme (s tim da neće raditi u subote 04. i 18. svibnja 2013. godine) i to:

1. Gruda-tel. 020/791-007

2. Cavtat-tel. 020/478-056

3. Župa Dubrovačka, Srebreno-tel. 020/486-725 (uredovni dani srijeda i petak)

4. Slano-tel. 020/871-241

5. Ston-tel. 020/754-013

6. Mljet-tel. 020/745-017 (uredovni dan četvrtak)

7. Janjina-tel. 020/741-248

8. Kuna-tel. 020/742-000 (uredovni dani utorak, srijeda i petak)

9. Trpanj-tel. 020/743-410 (uredovni dani ponedjeljak i četvrtak)

10. Orebić-tel. 020/713-001

11. Smokvica-tel. 020/831-025

12. Blato-tel. 020/851-206

13. Vela Luka-tel. 020/812-027

14. Opuzen-tel. 020/671-153.

Nakon zaključivanja popisa birača, birači mogu obaviti provjeru podataka u registru birača i, ako se utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, dobiti potvrdu za glasovanje, u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama ovoga Ureda državne uprave navedenim pod točkama 1. – 6.

Birači mogu dana 18. svibnja 2013. godine obaviti provjeru podataka u registru birača i dobiti potvrdu za glasovanje, ako se utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača i to u vremenu od 8 do 16 sati u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama ovoga Ureda državne uprave navedenim pod točkama 1. – 5.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje i to za sve vrijeme glasovanja u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama ovoga Ureda državne uprave navedenim pod točkama 1. – 6.

VODITELJ SLUŽBE

Niko Vukić