BIRAČKA MJESTA ZA LOKALNE IZBORE

BIRAČKA MJESTA ZA LOKALNE IZBORE

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KULA NORINSKA
.
Na temelju čl. 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12) općinsko izborno povjerenstvo Općine Kula Norinska donosi
.
R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
.
Za područje općine Kula Norinska određuju se slijedeća biračka mjesta:
1. biračko mjesto broj 1. u DESNAMA, Strimen 51, prostorije bivše trgovine – kuća Vedrana Bebića koje obuhvaća birače s prebivalištem u Desnama
1. biračko mjesto broj 2. u KRVAVCU, Trg Marija Nikolića Kiša 10 – prostorije „Doma kulture“ koje obuhvaća birače s prebivalištem u Krvavcu
1. biračko mjesto broj 3. u KRVAVCU II, prostorije Sportskog centra, Neretvanska bb
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Krvavcu II
1. biračko mjesto broj 4. u KULI NORINSKOJ – prostorije Osnovne škole Kula Norinska
koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Kula Norinska i Matijevići ( do kuće Petra Brljevića )
1. biračko mjesto broj 5. u MOMIĆIMA – prostorije Osnovne škole
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Momićima ( od kuće Petra Brljevića )
1. biračko mjesto broj 6. u PODRUJNICI – prostorije „Mjesnog doma“
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Podrujnici
1. biračko mjesto broj 7. u NOVIM SELIMA – prostorije bivše Osnovne škole
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Novim Selima i Borovcima
.
U Kuli Norinskoj, 30. travnja 2013. godine
.
PREDSJEDNIK
Branko Đugum, dipl.iur


Skip to content