U MATIJEVIĆIMA VRIJEDNO DO CILJA

U MATIJEVIĆIMA VRIJEDNO DO CILJA

04.svibnja 2013.

Danas je u Matijevićima nekolicina volontera dovršila radove na ponovnom uključenju električne struje za potrebe rasvjete mjesnog bućališta.

Naime prije par mjeseci uslijed prekida podzemnog kabla, nekoliko rasvjetnih tijela koja su osvjetljavala bućalište, ostala su u mraku.

Nakon višekratnih izlazaka nekoliko električara, te pokušaja dogovora načina na koji bi se riješio problem na prihvatljiv način, nekolicina osoba je tijekom nekoliko dana izvršila radove iskopa rova u koji se položio kabal i zaštitne cijevi koji su sami financirali. Također su sami ishodovali dizalicu i električarske radove.

U radovima se najviše istakao Jerko Jovica koji je danima vršio iskope od rasvjetnog stupa do razvodnog ormarića, te je bio glavni pokretač cijele akcije.

Na fotografijama vidimo i “Mića” Jerkovića iz Kule Norinske, Maria i Nedu Markotu te Milu Šprlju koji je svoj obol dao čašćenjem radnika pićem.

Kako  su večeras radovi upravo i završeni, a svjetlo  obasjalo bućalište, radnici su odmah iskoristili i priliku da ponovno zabućaju.

Rezultat nije bitan, ali valja napomenuti da je Jerko Jovica pored radnih kvaliteta, pokazao i igračke kvalitete.
Skip to content