PRETHODNA RASPRAVA O PROSTORNOM PLANU

PRETHODNA RASPRAVA O PROSTORNOM PLANU

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) načelnik Općine Kula Norinska, objavljuje:

PRETHODNU RASPRAVU
o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Kula Norinska

(u daljnjem tekstu: ID PPUO)

Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu predmetnih ID PPUO-a održati će se 28. lipnja 2013. godine u 12.00 sati u prostorijama Društvenog doma u Krvavcu.


Na sudjelovanje u Prethodnoj raspravi pozivaju se isključivo nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12)koji osiguravaju podatke, planske smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade ID PPUO.

Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.

Pisana mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga ID PPUO-a mogu se dostaviti i pisanim putem na adresu:

Općina Kula Norinska

Jedinstveni upravni odjel,

Kula Norinska
u roku od 15 dana od dana održavanja prethodne rasprave.

Općina Kula Norinska

Načelnik: Nikola Krstičević, dipl.oecc.

Na donjoj karti možete vidjeti (žutom bojom obojanu)  građevinsku zonu po postojećem prostornom planu (kliknite na kartu za veću rezoluciju)Skip to content