GLASAČKA MJESTA ZA REFERENDUM

GLASAČKA MJESTA ZA REFERENDUM

Povjerenstvo općine Kula Norinska za provedbu referenduma u općini Kula Norinska je donijelo rješenje o određivanju glasačkih mjesta za predstojeći državni referendum koji će se održati 01. prosinca 2013. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

REFERENDUMA U OPĆINI KULA NORINSKA

Na temelju članka 17a. i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u

obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/96., 92/01.,44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. – Ustav Republike Hrvatske pročišćeni tekst), Općinsko povjerenstvo donosi

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA

Za područje općine Kula Norinska određuju se slijedeća glasačka mjesta:

1.glasačko mjesto broj 1. u DESNAMA, Strimen 51, prostorije bivše trgovine – kuća Vedrana Bebića koje obuhvaća glasače s prebivalištem u Desnama: DESNE, KOD CRKVE, STRIMEN, ŠIŠIN, VRIJACI

2.glasačko mjesto broj 2. u KRVAVCU, Trg Marija Nikolića Kiša 10 – prostorije „Doma kulture“ koje obuhvaća glasače s prebivalištem u Krvavcu: BANA JOSIPA JELAČIĆA, DALMATINSKA ULICA, KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA, KRALJA TOMISLAVA, KRVAVAC, NERETVANSKA ULICA, OBALA ANTE STARČEVIĆA, STJEPANA RADIĆA, ŠPORTSKA ULICA, TRG MARIA NIKOLIĆA-KIŠA, ZRINSKIH I FRANKOPANA

3.glasačko mjesto broj 3. u KRVAVCU II, prostorije Sportskog centra, Neretvanska bb
koje obuhvaća glasače s prebivalištem u Krvavcu II: KRVAVAC 2, NERETVANSKA ULICA, SPORTSKA ULICA

4.glasačko mjesto broj 4. u KULI NORINSKOJ – prostorije Osnovne škole Kula Norinska
koje obuhvaća glasače s prebivalištem u naseljima Kula Norinska i Matijevići ( do kuće Petra Brljevića ): DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, KNEZA DOMAGOJA, KULA NORINSKA, NERETVANSKA CESTA, NERETVANSKIH LAĐA, NIKE JERKOVIĆA-PRIME, PUT BOBAJA, RUJNIČKA ULICA, TRG HRVATSKIH ŽRTAVA, MATIJEVIĆI

5.glasačko mjesto broj 5. u MOMIĆIMA – prostorije Osnovne škole
koje obuhvaća glasače s prebivalištem u Momićima ( od kuće Petra Brljevića ) : MOMIĆI

6.glasačko mjesto broj 6. u PODRUJNICI – prostorije „Mjesnog doma“
koje obuhvaća glasače s prebivalištem u Podrujnici : ĆELIĆI, PODRUJNICA, PRUSCI, ROMIĆI, ZLOIĆI

7.glasačko mjesto broj 7. u NOVIM SELIMA – prostorije bivše Osnovne škole
koje obuhvaća glasače s prebivalištem u Novim Selima i Borovcima : BOROVCI, NUGE, ŠIPČINE, VRATAR, NOVA SELA, ČARAPINE-GRGIĆI, ISKISLI, KULINA, RASTOČIĆI


U Kuli Norinskoj, 20. studenoga 2013. godine

PREDSJEDNIK

Branko Đugum, dipl.iurSkip to content