OPĆINA KULA NORINSKA 90,34% “ZA”!

OPĆINA KULA NORINSKA 90,34% “ZA”!

Općina Kula Norinska je i ovaj put nadmašila izlaznost glasača na razini Republike Hrvatske. Naime u općini Kuli Norinskoj je izlaznost bila 51,28% ukupnog broja glasača, a „ZA“ referendumsko pitanje bilo ukupno 90,34% (683 naprema 73 glasa).

Po mjestima su rezultati sljedeći

Rbr.

Mjesto

Ukupno

Važećih

Nevaž.

ZA

PROTIV

1.

Desne

96

59

0

54

5

2.

Krvavac

467

230

0

204

26

3.

Krvavac II

276

133

1

123

10

4.

Kula Norinska i Matijevići

290

145

2

123

22

5.

Momići

169

88

0

84

4

6.

Podrujnica

128

68

0

64

4

7.

Nova Sela i Borovci

58

35

0

33

2

UKUPNO

1480

756

3

685

73Skip to content