POTRES ZATRESAO I NAŠU OPĆINU

POTRES ZATRESAO I NAŠU OPĆINU

Jutros u 07.54 dogodio se potres magnitude 4,3 (prije je u medijima pogrešno javljano da je 4,7) prema Richterovoj ljestvici, epicentra oko turističkog mjesta Gradac (13 kilometara jugozapadno od Vrgorca) na dubini od 10 kilometara. Potres se osjetio i na područjima Omiša, Makarske, Ploča, Metkovića, Dubrovnika, Korčule i Hvara, a na sjeveru do Mostara.

Veća šteta nije dosada zabilježena, a stanovništo se uznemirilo na obližnjim područjima

Upravo radi zaštite stanovništva, te osiguranja potrebnih djelovanja svih službi i planiranja mjera radi sprječavanja nastanka šteta i ljudskih žrtava, Općina Kula Norinska je izradila dokument naziva „Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća” koji se može preuzeti klikom na link:

http://kulanorinska.hr.win7.mojsite.com/web/wp-content/uploads/2011/03/KULAN-PROC-033-ozujak-FINALE1.pdf

Radi se o stručnom dokumentu koji detaljno razrađuje sve moguće scenarije prirodnih katastrofa koje su moguće u skladu s prostornim karakteristikama, ali i onih koje uzrokuje čovjek svojim djelovanjem. Tu se ubrajaju požari, poplave,potresi, razni oblici nepogodnih padalina (tuča, kiša, snijeg), te olujni/orkanski vjetrovi, a od čovjekovih aktivnosti razne vrste prometnih nezgoda s većim posljedicama, požari, poplave uzrokovane puknućem brana ili nasipa, te ostale katastrofe.

Dokumentom se razrađuje i način postupanja, djelovanja raznih službi i skupina u općini Kula Norinska (npr. DVD, udruge….)  i izvan nje, te subjekata koje treba angažirati u takvim situacijama (npr. prevoznici, liječnici, inžinjeri…)

Izradom ovog dokumenta nivo sigurnosti općine Kula Norinska se podiže na znatno viši nivo jer se u dokumentu nalaze podaci o svim mogućim ugrozama, ali i odgovorima na te ugroze.

Iz dokumenta ćemo izdvojiti primjerice procjenu ugroženosti od potresa, u kojem dijelu se govori o tome koja naselja i kuće su više, a koje manje ugrožene.

Kuće tipa B (srednja čvrstoća gradnje) prevladavaju u cijeloj općini uz iznimku Krvavca II gdje zbog novije gradnje prevladavaju kuće čvrste gradnje otpornije na potrese.

Najugroženije su kuće u Krvavcu gdje ima veći broj kamenih kuća.

Glede poplava najugroženija mjesta su Krvavac i Krvavac II, te Kula Norinska, dok samo manji dijelovi naselja Matijevići, Momići i Podrujnica postaju ugroženi slučaju najgorih scenarija (puknuća brana u punom kapacitetu).Skip to content